Café Mondiaal: Zijn vrouwelijke mensenrechtenactivisten meer kwetsbaar ?

Op 6 december organiseert Heerlen Mondiaal de 54 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
Zijn vrouwelijke mensenrechtenactivisten meer kwetsbaar?

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Elk jaar rond 10 december klimmen velen met Amnesty International in de pen. Verspreid over de hele wereld schrijven mensen die dag in bibliotheken, buurthuizen, scholen, supermarkten en cafés miljoenen brieven en kaarten. Ze schrijven voor mensen, die zijn gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die gedwongen werden te trouwen of vastgezet werden, omdat ze voor hun mening uitkwamen.

Dit jaar krijgen vrouwelijke mensenrechten-activisten specifiek aandacht. Wereldwijd staan mensenrechtenverdedigers onder druk. Vrouwelijke activisten hebben het vaak extra zwaar. Vrouwen krijgen nog vaker dan mannen te maken met (seksuele) intimidatie, lastercampagnes en verkrachting.

Tijdens ons gesprek zullen we hier nader op ingaan, waarbij we ons ook de vraag stellen wat er moet gebeuren om vrouwelijke activisten beter te beschermen. Tevens wordt aandacht besteed aan 70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door Amnesty International Park-stad in samenwerking met Heerlen Mondiaal.

Kees van Veen zal een korte inleiding verzorgen en Harrie Winteraeken is zoals gewoonlijk de gespreksleider.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat dit jaar 70 jaar. De verklaring werd op 10 december 1948 aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De universele verklaring is niet juridisch bindend, maar heeft in de loop der jaren grote morele betekenis gekregen als belangrijkste internationale standaard op het gebied van de mensenrechten.

Amnesty International werd opgericht in 1961 en streeft naar een wereld, waarin iedereen alle rechten geniet, die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Amnesty doet onderzoek en voert actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij:

kees van Veen 06-42311835 c.van.veen@home.nl

of

Harrie Winteraeken 06-52375611 hwinteracken@hotmail.com

Inkijk december 2018 Online

Door de INKIJK-redactie is het december 2018 nummer online gezet.

 

Afghaanse solidariteitsmaaltijd: heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 4 december 2018 een Afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond is voor het project Naaiatelier en komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan.

U bent om 18:00 van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-53353803

De Inkijk november 2018

Door de INKIJK-redactie is het november 2018 nummer online gezet.

Bijeenkomst van vrouwencommissie in Leiden

Het solidariteitscomité Afghanistan-Nederland (SCAN) organiseert op woensdag 21 november 2018 van 18.30 tot 21.30 in:

Office of Roodenburg Leiden,
Pieter Bothstraat 27,
2315 AP Leiden

een bijeenkomst van de vrouwencommissie.

Farida Ahmadi is de voorzitter van de vrouwen-commissie van FAROE en een sociaal antropoloog.

Zij is de auteur van het boek ‘Silent Screams’, een boek over de pijn en het lijden van minderheidsvrouwen in het bijzonder.

In haar onderzoek probeert ze de vraag te beantwoorden hoe multiculturalisme als politieke strategie leidt tot slechtere omstandigheden voor mensen met een etnische, culturele of religieuze minderheidsachtergrond. Zij is hierbij tot de conclusie gekomen dat de gevolgen van dit beleid ziekte bij vluchtelingenvrouwen veroorzaken. Globalisering verandert de maatschappij razend-snel en we moeten innovatief denken over samenwerking voor het streven naar vrede en geluk.

Een deel van haar taak is om nauw contact te houden met vrouwen-, immigranten- en vredesorganisaties in verschillende landen.

Stichting SCAN is hierbij actief bij de vrouwen-commissie van FAROE en wil graag alle actieve vrouwen en organisaties bijeen brengen.

U kunt u aanmelden door een e-mail sturen naar info@StichtingSCAN.com.

Meer informatie: www.StichtingSCAN.com

 

Café Mondiaal:Kennen wij de feiten? 1 november 2018

Op 1 november organiseert Heerlen Mondiaal de 53 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
Kennen wij de feiten?

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

De meeste bezoekers van Café Mondiaal kun je wel een zeker idealisme toeschrijven. Ze zoeken naar manieren om de wereld te verbeteren, maar met alleen idealen kom je er niet.

Om effectief te zijn, is ook kennis belangrijk. Hans Rosling, een Zweedse arts en gezondheidswetenschapper, ontdekte dat ook betrokken mensen vaak geen goed beeld hebben van de toestand en de ontwikkelingen in de wereld.

In zijn boek Factfulness bespreekt hij ook een aantal oorzaken van dit gebrek aan kennis. Het bestaan van fake nieuws is daarvan zeker niet de belangrijkste.

Deze avond willen we nagaan hoe wij idealisme kunnen combineren met kennis om onze pogingen om de wereld een beetje te verbeteren effectiever te maken en onze frustraties te verminderen.

Café Mondiaal – Deze aflevering wordt georganiseerd Heerlen Mondiaal.

Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

Rens Trimp zal de inleiding verzorgen.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij: Harrie Winteraeken 06-52375611 hwinteracken@hotmail.com

Mondiale Fietstocht 2018

Heerlen Mondiaal organiseert dit jaar voor de 5 de keer een mondiale fietstocht en wederom bezoeken wij plaatsen waar aandacht is voor een betere en duurzame wereld.

Dit jaar besteden we veel aandacht aan reparatie en hergebruik.

De fietstocht vindt plaats op zaterdag 27 oktober 2018. Om 10.00 vertrekken wij vanaf het Pancratiusplein in Heerlen en zijn om ongeveer 15.00 weer terug op het plein.
De tocht is ongeveer 25 kilometer en gaat langs de volgende plaatsen:
Repair Café in Zeswegen

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los is, een broodrooster die het niet meer doet, een kapotte ritssluiting in een broek, wat te doen als je fiets rammelt of je computer ineens heel traag werkt? Weggooien? Mooi niet! Je gaat ermee naar het Repair Café.

 

Kansenwinkels Kerkrade-West

In Kerkrade West werden leegstaande winkelpanden ingevuld als Kansenwinkels. Deze bieden kansen aan mensen, die dat nodig hebben.

Bewoners uit de wijk krijgen nieuw perspectief op werk. Er zijn vier winkels: Samen aan Tafel een sociaal wijkrestaurant, Art-For-All een werkplaats voor kleine snuisterijen, Boutje waar kleding gestreken wordt voor mensen in de wijk en Re-Cycle waar oude fietsen weer bruikbaar gemaakt worden.

Superlocal Bleijerheide

SUPERLOCAL is een innovatief vastgoedproject in Kerkrade, waar drie hoogbouwflats op duurzame wijze worden getransformeerd tot circa 125 nieuwe huurwoningen die klaar zijn voor de toekomst. Woningcorporatie HEEMwonen, Gemeente Kerkrade en IBA Parkstad werken samen aan een methode om de hoogbouwflats te hergebruiken door circulair bouwen en recycling.

Wil je mee fietsen, geef je dan op bij Frank Rochette (rochette.frank@gmail.com).

Koffie en thee krijgen we onderweg, maar neem eventueel wat te eten mee.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Rens Trimp (rens.trimp@xs4all.nl).

Repaircafé in Parkstad

Het team van Repair café Parkstad Limburg is op zaterdag 30 juni van 10.00 – 13.00 weer present in Heerlen en wel in Sam Sam, Mijnzetellaan 6 te Heerlen

Wat is de bedoeling ?
U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café samen met de deskundigen proberen te repareren.

De reparateurs, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers, die aanwezig zijn, zijn zeer ervaren vrijwilligers.

Het Repair Café probeert zo bij te dragen aan een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal willen de vrijwilligers van het Repair Café laten zien dat samen repareren leuk, en vaak heel gemakkelijk is.

Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.

Non profit
Repaircafé is een non profit organisatie en een Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met vrijwilligers. Repaircafé Parkstad Limburg is een werkgroep van Parksjtad in Transitie.

Vrijwilligers !

Wij zijn nog steeds op zoek naar handige mensen op het gebied van het repareren van elektrische apparaten, fietsen, klokken ed. die een keer in de maand ons team willen versterken

Wij hebben totaal 9 bijeenkomsten per jaar.

Meer informatie:
Voor vragen over of het aanmelden van bijv. een reparatie kunt u contact opnemen met ons telefonisch: 06-53562168 of via de mail: repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
Meer informatie over het Repaircafé kunt u vinden op onze website: www.repaircafeparkstad.nl en de Facebookpagina onder repaircafeparkstad”.

Kijk ook eens op de landelijke website: www.repaircafe.nl

Sponsormaaltijd voor Stichting ALEH in Israël

Kinderen met een beperking worden bij Stichting ALEH in Israël verzorgd door Joden, Christenen, Moslims, Bedoeïenen.

Graag wil ik Isabella de Jager tijd vrij maken om het werk van deze stichting te gaan onder-steunen.

Op 15 juni 2018 wordt met veel liefde en toewijding een heerlijke sponsormaaltijd bereid door Chef kok Jan Benning voormalig kok bij Chateau Neercanne.

Vooraf een heerlijke hete Joodse kippensoep
Hoofdgerecht Gestoofd rundvlees met aubergines, wortel, ui, tomaat en courgettes. Rijst en tafelzuur.
Nagerecht Yoghurt- mousse met dadels, vijgen en honing.

Voor de zachte prijs van ? 18,00 (exclusief drankje)

De maaltijd wordt geserveerd bij:

de Twee Gezusters in Heerlen
Putgraaf 3
Heerlen

Begin 17.45 tot 20.00

Gelieve aan te melden met naam en bedrag, vanwege het oogpunt op inkopen doen.

Rekeningnummer: NL87RABO 0170005151 Adm. Sociaal Fonds Heerlen.

Aanmelden kan tot 8 juni 2018.