Stichting Vrouwen Heerlen Parkstad

De Stichting Vrouwen Heerlen Parkstad wil de emancipatie van vrouwen bevorderen met als kernwaarden rechtvaardigheid,ge-lijkheid, waardering en respect.

De belangrijkste activiteit van de Stichting Vrouwen Heerlen Parkstad is het organiseren van Internationale Vrouwendag op 8 maart.
Dan komen ongeveer 200 vrouwen uit Parkstad samen voor een informatieve, inspirerende en feestelijke dag waarop veel nieuwe contacten worden gelegd.

Parkstad kent een lange traditie wat betreft het vieren van Internationale Vrouwendag. In het verleden is het georganiseerd door een wisselend groepje vrouwen met een vaste kern. Sinds 2019 organiseert de Stichting Vrouwen Heerlen Parkstad dit.

De thema’s van de afgelopen jaren waren: Vrijheid, Zichtbaarheid van Vrouwen, Alle ballen in de lucht, Vrouw en Geld, Vrouw en Ge-zondheid.

Rond Internationale Vrouwendag ontstaan andere acties of activiteiten, zoals : Meer Zichtbaarheid op Straat, met als doel om meer straatnamen naar vrouwen te vernoemen. In Heerlen en Kerkrade heeft dit al tot resultaat geleid. Of voorlichtingsactiviteiten in buur-ten en (migranten)vrouwengroepen.