Stichting Taiama-Andreas

De stichting bestaat uit een groep van  mensen die, geraakt door de nog altijd koloniale/superieure houding van de Europeaan ten opzichte van de mensen in Afrika, zich wil inzetten voor een relatie van  gelijkwaardigheid (partnership) met mensen in Sierra Leone om samen met hen te bouwen aan gerechtigheid en vrede.

Onze visie is: dat niet wij hier maar de mensen in Sierra Leone zelf de deskundigen zijn bij uitstek om een samenleving te creëren waarin rechten van met name vrouwen, kinderen en jongeren gerespecteerd worden.

Onze missie is tweeledig:

(a) bij de mensen in ons land te werken aan de bewustwording dat mensen   in Afrika de bewogenheid, de interne kracht en de deskundigheid hebben om hun problemen zelf op te lossen, en

(b) dat wij hen daarbij niet moeten bevoogden of betuttelen, maar dat we hen helpen om hun initiatieven te verwezenlijken door hier activiteiten te ondernemen en te bemiddelen bij donororganisaties.

De strategie van de stichting is:

(a) het onderhouden van  intensieve communicatie en het entameren van directe contacten met mensen in Sierra Leone en daarbij horen ook regelmatige bezoeken aan de projecten.

(b) het ondernemen van  activiteiten in parochies, scholen en gemeente en

(c) het zich in zetten voor financiële ondersteuning, die de lokale bevolking nodig heeft om hun projecten te verwezenlijken.