Solidariteitscomité Afghanistan Nederland (Stichting SCAN)

Wij zijn een aantal Afghanen en Nederlanders, vooral in de provincie Limburg, die betrokken zijn bij de situatie in Afghanistan en zich met de wederopbouw van Afghanistan engageren. Wij willen graag de solidariteit tussen mensen in Nederland en Afghanistan stimuleren ten behoeve van de wederopbouw van een democratisch Afghanistan.

Activiteiten

De op te zetten projecten dienen in Afghanistan een maatschappelijke inbedding te hebben en tastbare resultaten op te leveren.
Wij willen actieve groepen en initiatieven in Afghanistan ondersteunen.
Wij gaan niet uit van afhankelijkheidsrelaties en van liefdadigheid.
Wij focussen ons op educatieve projecten die de zelfredzaamheid van de Afghaanse bevolking bevorderen en vooral gericht zijn op een grotere participatie van vrouwen.

U kunt ons ondersteunen bij het bouwen van een school in Afghanistan met donaties op bankrekening:
NL75 INGB 0009673353 t.n.v. Stichting SCAN

Contact

Nazarethstraat 84, 6418 GG Heerlen
of