ATD Vierde Wereld Zuid Limburg

ATD Vierde Wereld is een internationale mensenrechten organisatie die strijdt voor een waardig bestaan voor iedereen. Wij vinden dat armoede een schending is van mensenrechten. Daarom willen wij, samen met de allerarmsten, al deze rechten voor iedereen garanderen en realiseren.
Wij willen naast de armsten staan op basis van respect, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Wij werken nu meer dan 40 jaar in Nederland aan de bewustwording dat armoede niet fataal is en doen voorstellen om de samenleving rechtvaardig en democratisch te maken.

Activiteiten

  • Wekelijkse ontmoetingen in de huiskamer van de Andreas-parochie, Palestinastraat 326, Heerlen. Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00
  • Jaarlijkse viering op 17 oktober, de Werelddag van verzet tegen extreme armoede en uitsluiting.
  • Partnerschappen stimuleren op alle niveaus van de samenleving
  • Bewustwording stimuleren ten aanzien van armoede lokaal, lande¬lijk en in de wereld, door samen na te denken over maat-schappelijke vraagstukken en door kennis vanuit de ervaringen van de armsten uit te drukken en door te geven.
  • Cultuur, kunst en schoonheid samen ervaren voor een gemeen¬schappelijke ontwikkeling.
  • Ontplooiing, verantwoordelijkheid en daadkracht van alle actief betrok-kenen ondersteunen.
  • Samenwerking met lokale partner¬organisaties: Platform Armoede Heerlen, Heerlen Mondiaal, Stichting de Pijler en andere.

Contact

ATD Vierde Wereld Zuid Limburg
Gerardusstraat 7
6413 GW Heerlen
045 5325092
Mailadres, klik hier
en/of