Raad van Kerken Parkstad


De Raad van Kerken Parkstad is aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken en onderschrijft de oecumenische basis waarop de landelijke raad werkt. De Raad houdt zich met zowel godsdienstige als maatschappelijke en diaconale vragen bezig.
Activiteiten
De Raad van Kerken Parkstad is vanuit haar oecumenische missie betrokken bij diverse activiteiten in de regio.

Enkele voorbeelden:

  • bezinningsbijeenkomsten in de Advent- en Veertigdagentijd
  • diaconale projecten, waaronder (schuldhulp)maatjesproject
  • oecumenische gebedsvieringen
  • bezinningsbijeenkomsten op 4 mei
  • fakkeltocht op 10 december (dag van de Rechten van de mens)
  • persoonlijke ontmoetingen
  • jaarlijkse manifestatie: Heerlen in de wereld, de wereld in Heerlen
  • armoedecommissie gemeente Heerlen
  • oecumenische excursies en reizen
  • uitgave van Nieuwsbrief, 4x per jaar

Contact


telefoon: 046 481 02 05 of per mail
Bank: NL87 INGB 0003 7817 45 t.n.v. RvK OM, Illikhoven

Landelijk:  of