De Raad van Kerken Parkstad is aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken en onderschrijft de oecu-menische basis waarop de landelijke raad werkt.
De Raad houdt zich met zowel gods-dienstige als maatschappelijke en diaconale vragen bezig.
Activiteiten
De Raad van Kerken Parkstad is vanuit haar oecumenische missie betrokken bij diverse activiteiten in de regio.

Enkele voorbeelden:

  • bezinningsbijeenkomsten in de Advent- en Veertigdagentijd
  • diaconale projecten, waaronder (schuldhulp)maatjesproject
  • oecumenische gebedsvieringen
  • bezinningsbijeenkomsten op 4 mei
  • fakkeltocht op 10 december (dag van de Rechten van de mens)
  • persoonlijke ontmoetingen
  • jaarlijkse manifestatie: Heerlen in de wereld, de wereld in Heerlen
  • armoedecommissie gemeente Heerlen
  • oecumenische excursies en reizen
  • uitgave van Nieuwsbrief, 4x per jaar

Contact

046 481 02 05
jjdenhollander@planet.nl
Bank: NL87 INGB 0003 7817 45 t.n.v. RvK OM, Illikhoven
www.raadvankerkenparkstad.nl