Amnesty International Parkstad

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty richt zich daarbij met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd. Amnesty International doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om die schendingen tegen te gaan en te voorkomen.

Centrale actiepunten van Amnesty International zijn:

  • afschaffen van de doodstraf
  • uitbannen van marteling
  • stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of politieke groeperingen
  • vrijlaten van alle mensen die vastzitten alleen vanwege hun mening of overtuiging
  • tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst, geslacht of seksuele oriëntatie

De groep Parkstad is een onderafdeling van Amnesty International. Met tal van acties brengt Amnesty Parkstad mensenrechtenschendingen en vooral de strijd daartegen onder de aandacht. Daarnaast zet de groep zich actief in voor gewetensgevangene en het behoud van mensenrechten overal ter wereld.

Activiteiten

  • activiteiten op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten
  • een activiteit op Park City Live
  • jaarlijkse Collecte
  • Filmavonden (i.s.m. Filmhuis De Spiegel)

Contact

Kees van Veen
mailadres: klik hier
045 45670028 en 06 42311835