DE KRACHT VAN DE LOKALE GEMEENSCHAP                                         

Letterlijk betekent Transition Town een stad in omschakeling. Het zijn lokale gemeenschappen die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken. De grondlegger van dit initiatief is Rob Hopkins, die de eerste Transition Town oprichtte in Totnes, Engeland. Hij beschreef zijn ideeën en ervaringen in: ‘Transitie Handboek – Van olieafhankelijkheid naar lokale veerkracht.’
Transition Towns is een reactie op piek-olie en milieuproblematiek. Het doel is je eigen streek, stad, dorp of wijk voor te bereiden op een omscha¬keling naar een economie die minder afhankelijk is van fossiele brand¬stoffen. Het Transition Towns -concept gaat over oplossingen en laat zien hoe je die zelf organiseert. Het doet een beroep op de eigen in-zichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen. Kortom: Transition Towns zijn geba-seerd op de kracht van de lokale gemeenschap.

Parksjtad in Transitie heeft drie werkgroepen:

  • Kerngroep Parksjtad in Transitie
  • De werkgroep Repair Café houdt maandelijks een reparatiemiddag of ochtend
  • De werkgroep Permacultuur geeft presentaties en is initiatiefnemer van de Dobbeltuin in Heerlen
  • De werkgroep Moestuinen geeft een moestuincursus
  • De Groene Kanteling
  • De werkgroep Administratie/PR verzorgt stands op manifestaties
  • De werkgroep Duurzaam Wonen i.o. zoekt nog nieuwe leden

Contact

Secretariaat: 045 5725409
info@parksjtad.transitiontowns.nl
www.parksjtad.transitiontowns.nl
Facebook: TransitionTownParksjtad
Financieel steunen kan op rekening NL06 TRIO 0197 8517 03 t.n.v. Stich¬ting Transition Town Parksjtad .
TTP heeft een ANBI status