Parkstad in Transitie

Parkstad in Transitie staat voor een duurzame, veerkrachtige regio die zin heeft in de toekomst. De toekomst van de gewone mens, de toekomst van ons allemaal. De kracht van de lokale gemeenschap. Dat is waar PiT voor gaat!

Parksjtad in Transitie (PiT) is een open platform met gewone mensen die willen gaan voor duurzaamheid. Ieder heeft zijn eigen inzicht, eigen wijsheid en eigen ervaringen. Een duurzame regio doen we samen. We nemen direct initiatief waar we kunnen en werken samen met andere partijen. Niet alleen de overheid en internationale samenwerking kunnen een verschil maken. Wij ook!

Laten we elkaar opzoeken en inspireren. Verbinden met elkaar leidt tot gezamenlijke oplossingen. Dat hoeven geen grote oplossingen te zijn. Kleine oplossingen kunnen overal: Thuis, in je regio, in je stad en in je wijk.

PiT daagt je uit om mee te denken en mee te doen. Samen werken we aan aanzienlijke verbeteringen hier, in Parkstad. PiT is geïnspireerd door het Transition Town netwerk. Letterlijk betekent transition town een stad in omschakeling. Het zijn lokale gemeenschappen die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken. Ga aan de slag!

De werkgroepen van PiT zetten zich in met concrete acties, projecten en cursussen om vorm te geven aan de doelstelling van Parksjtad in Transitie. Er zijn heel veel mogelijkheden voor steden, dorpen en wijken om zich tot vitale gemeenschappen te ontwikkelen. Lokale gemeenschappen verbouwen hun eigen voedsel, wekken hun eigen energie op, bouwen huizen met materialen uit de directe omgeving, gaan slim met water om en kunnen zelfs de lokale economie versterken bijvoorbeeld met een eigen munteenheid.

De Stadswerkplaats

Voortgekomen uit het Windmolenproject maakt PiT zich hard voor een Stadswerkplaats. Een technische ontmoetingsplek voor gelijkgestemden, voor jong en oud, voor hoog- en laag opgeleid, autochtoon en migrant. Waar mensen van alle niveaus kunnen werken, in een volledig uitgeruste metaal- en houtwerkplaats, aan individuele- maar ook gezamenlijke projecten. Waar je kennis kunt opdoen maar ook kennis kunt achterlaten.

Contact:
Stadswerkplaats: website of  per mail

Lokale duurzame initiatieven

Parkstad in Transitie heeft momenteel 2 werkgroepen die aan de weg timmeren:
 Repair Café Parkstad Limburg
 Werkgroep Permacultuur

Heeft u ideeën voor een duurzame toekomst? Wij horen graag van u. Wellicht kunnen wij iets voor elkaar betekenen.

Transitie-lokaal

Wij beschikken over een eigen ruimte in de Brede Maatschappelijke Voorziening Sam Sam op de Mijnzetellaan 6 in Heerlen.
We noemen het, het Transitie-lokaal. Elke laatste zaterdag van de maand vindt in de ontmoetingsruimte het Repair Café plaats van 10.00-13.00. Behalve in juli en december. Daarnaast worden er cursussen gegeven, zoals de cursus “Natuurlijk moestuinieren” en workshops.

Repair Café Parkstad Limburg

Het Repair Café wordt op Mijnzetellaan 6 georganiseerd, meestal op de laatste zaterdag van de maand. Daarnaast is het Repair Café 4x per jaar in Bocholtz. Op die reparatie- ochtenden zijn deskundigen aanwezig voor kleding, elektra, hout en metaal, speelgoed, fietsen, computervragen enzovoort. Zie de website voor exacte data!

Contact:
telefoon: 06-25377183 of per mail
of

Werkgroep Permacultuur

De werkgroep Permacultuur realiseert aspecten van permacultuur in de regio en geeft cursussen. Sinds 2013 is er een permacultuur proeftuin genaamd Dobbeltuin in de Dobbelsteijnstraat in
Heerlen. De werkgroep geeft presentaties en cursussen zoals “Introductie in permacultuur” en “Moestuinieren op basis van permacultuur”.
Contact: 06-47311049
Website of

Informatie over Parkstad in Transitie
Voor berichtgeving zie onze website of abonneer u op de PiT nieuwsbrief.
Secretariaat: 06-47311049
of
Contact per mail, klik hier

Financieel steunen kan op rekening nr: NL06 TRIO 0197 8517 03
t.n.v. Stichting Transition Town Parksjtad
o.v.v. Gift of Bestemmingsgift voor: ……

PiT heeft een ANBI status