Het Vlotteam

VLotteam is een zelfstandige werkeenheid van het Leger des Heils. Ontstaan uit haar voorgangers Stichting VLot Zuid-Limburg en de Stichting Noodopvang Parkstad (SNOP). Sinds jaar en dag biedt VLotteam onderdak en hulp aan (bijna) kansloze asielzoekers, uitgeprocedeerd, uitgestreden, ziek en moedeloos. Wij zetten alles in het werk om met goede advocaten de misschien wel laatste procedure te starten. En als dat helemaal niks wordt, kijken wij naar kansen op terugkeer. Wij gaan op zoek naar documenten in het land van herkomst die de kans op terugkeer vergroten of waarmee ze in Nederland alsnog kunnen bewijzen dat deze klant in zijn land van herkomst gevaar loopt als deze door Nederland wordt uitgewezen.

Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen, als zij door een strenge selectie komen, enkele maanden bij VLotteam blijven. Dat verblijf kan, als dringende redenen daartoe aanleiding geven, een of enkele malen worden verlengd.
Meer over ons werk weten? Kijk hier en hier.

Contact en meer info ?

Vlotteam Zuid-Limburg
Looierstraat 26
6411 AB Heerlen

045-5717887 / per mail en/of via de website