Stichting ICMP

Op 2005 is de stichting opgericht door groep Iraakse immigranten met het doel hulp te bieden aan de allochtonen en de vluchtelingen voornamelijk vluchtelingen uit Irak. De stichting biedt hulp voornamelijk aan de allochtonen die nog niet zelfstandig aan de  samenleving kunnen deelnemen. De stichting ondersteunt de allochtonen bij het oplossen van en/of bij het omgaan met hun problemen. Wekelijks kunnen de klanten bij het kantoor terecht indien ze problemen of vragen hebben. Tot nu toe heeft de stichting meer dan 60 klanten en het aantal klanten blijft stijgen.

Doelstellingen:
 Het bevorderen van de onderlinge betrekkingen tussen de Nederlandse en Irakese bevolking, door middel van het organiseren van diverse activiteiten.
 Ondersteunen van Irakezen bij de integratie en emancipatie in de Nederlandse maatschappij.
 Vergroten van het bewustzijn van de achterban met betrekking tot studie, werk en actieve deelname binnen de Nederlandse maatschappij.
 Stimuleren de mensen om actief deel te nemen aan de maatschappij om de belangen van mensen en de maatschappij te bevorderen.
 Het signaleren van knelpunten en problemen van de achterban en het adviseren en meewerken aan oplossingen voor deze knelpunten en problemen.
 Het bemiddelen tussen de Irakezen en Nederlandse instanties.
 Het vieren en herdenken van culturele en traditionele aangelegenheden.

Activiteiten
 Informatieavonden
 Busreis naar Brussel
 Ontmoetingsdagen
 Spreekuren

Contact
Kruisstraat 103, 6411 BS Heerlen
Contactpersoon: Fadhel Al Hassouni
Telefoon: 045-5602525 /  0633929276 of per mail