Op 2005 is de stichting opgericht door
groep Iraakse immigranten met het
doel hulp te bieden aan de
allochtonen en de vluchtelingen
voornamelijk vluchtelingen uit Irak. De
stichting biedt hulp voornamelijk aan
de allochtonen die nog niet
zelfstandig aan de samenleving
kunnen deelnemen.
De stichting ondersteunt de
allochtonen bij het oplossen van en/of
bij het omgaan met hun problemen.
Wekelijks kunnen de klanten bij het
kantoor terecht indien ze problemen
of vragen hebben. Tot nu toe heeft de
stichting meer dan 60 klanten en het
aantal klanten blijft stijgen.
Doelstellingen
 Het bevorderen van de onderlinge
betrekkingen tussen de
Nederlandse en Irakese bevolking,
door middel van het organiseren
van diverse activiteiten.
 Ondersteunen van Irakezen bij de
integratie en emancipatie in de
Nederlandse maatschappij.
 Vergroten van het bewustzijn van
de achterban met betrekking tot

studie, werk en actieve deelname
binnen de Nederlandse
maatschappij.
 Stimuleren de mensen om actief
deel te nemen aan de
maatschappij om de belangen van
mensen en de maatschappij te
bevorderen.
 Het signaleren van knelpunten en
problemen van de achterban en
het adviseren en meewerken aan
oplossingen voor deze knelpunten
en problemen.
 Het bemiddelen tussen de
Irakezen en Nederlandse
instanties.
 Het vieren en herdenken van
culturele en traditionele
aangelegenheden.
Activiteiten
 Informatieavonden
 Busreis naar Brussel
 Ontmoetingsdagen
 Spreekuren
Contact
Kruisstraat 103, 6411 BS Heerlen
Telefoon: 045-5602525
Mobiel: 0633929276
Contactpersoon: Fadhel Al Hassouni

fad_alhassf@hotmail.com