Doelstelling

Missie-Ontwikkeling-Vrede
Aangesloten
MOV- en Vastenactiegroepen in parochies
Door in actie te komen uit solidariteit kunnen wij iets laten zien van wereldwijde saamhorigheid, de basis voor een goed leven voor iedereen, waar ook ter wereld, in vrede en gerechtigheid. Aandacht te hebben voor de ander en eerlijk delen.
Activiteiten

  • Jaarlijkse Vastenactie en Vasten-actieproject en in dit kader een pelgrimswandeling waarbij iedereen van harte welkom is.
  • Ook bezoeken wij scholen en zoeken contact met organisaties voor samenwerking bij het organiseren van bijeenkomsten die aansluiten op onze doelstellingen.
  • In de Vredesweek vragen wij aan-dacht voor vrede, vreedzame dialogen, gerechtigheid, respect en bestaansrecht voor ieder mens.
  • Door deelname aan manifestaties van Heerlen Mondiaal, gericht op het grote publiek, wil het Missionair Overleg Parkstad laten zien dat geloven ook tot uiting moet komen in solidariteit met de medemens in nood, kortbij of ver weg, en met aandacht voor ontwikkelingssamenwerking en missie.
  • Contactpersonen

Ans Houben
ajhouben@hetnet.nl 045 5412448
Hanny van der Wouw
hvrehen@ziggo.nl 045 5322181
www.missionairoverleg-parkstad.nl