Mine Free Yemen

Over Mine Free Yemen
Sinds het burgerconflict in Jemen begon, zijn in verschillende delen van Jemen bijna een miljoen landmijnen geplant. Als gevolg hiervan gaan duizenden onschuldige levens verloren of raken ernstig gewond, waaronder kinderen, vrouwen en ouderen.

Explosieven en andere dodelijke wapens laten de bevolking van Jemen voor het leven met littekens achter; zich bedreigd voelen en de miljoenen Jemenieten dwingen hun huizen te ontvluchten.

Helaas krijgen degenen die gewond zijn geen professionele medische zorg, revalidatie of fysiologische en mentale ondersteuning.

Jemen heeft dringend steun nodig bij het vinden van honderden en duizenden niet-ontplofte, niet-geïdentificeerde en niet in kaart gebrachte landmijnen.

Als u niets verandert, zal de bevolking van Jemen het komende decennium verschrikkelijk afnemen. Er is dringende hulp nodig voor de bevolking van Jemen. Ze moeten leven zoals iedereen het verdient, vrij van angst voor hun leven en hopen op een veilige toekomst.

Onze doelen
Mine-Free Yemen is een NGO die tot doel heeft:

1. De Jemenitische gemeenschap bewust maken van het gevaar van de mijnen en hoe ze kunnen voorkomen dat ze het slachtoffer worden van een explosie van landmijnen. Leer ze wat ze moeten doen als ze aan zo’n ongelukkig incident worden blootgesteld.

2. De internationale gemeenschap bewust maken van de omvang en aard van de mijnenproblematiek in Jemen en de rampzalige gevolgen daarvan voor de Jemenitische bevolking.

3. Zoek de hulp van de internationale gemeenschap, inclusief regeringen en anti-mijnenorganisaties om de mijnen op te ruimen en te vernietigen, vooral in de gebieden nabij steden, dorpen en plattelandsgemeenschappen. Dit omvat het trainen en uitrusten van Jemenitische mensen om betrokken te zijn bij het opruimingsproces van mijnen.

4. Zoek financiële en technische hulp bij NGO’s en internationale gemeenschappen om te helpen bij de behandeling en rehabilitatie van slachtoffers van mijnenincidenten in Jemen.

5. Zet een database op voor de slachtoffers van landmijnen in Jemen. Dit zal ons helpen hen de benodigde hulp te faciliteren en te leveren.

6. Nadat het conflict in Jemen is geëindigd, willen we samenwerken met de internationale gemeenschappen om alle mijnen van de Jemenitische bodem te ruimen, met name de gebieden waar de bevolking van Jemen meer vatbaar voor is.

Via de links hieronder kunt u hun facebook-pagina of hun website bezoeken of een email verzenden: