Steungroep Indianen in Brasil

De Steungroep Indianen in Brasil vraagt in Nederland aandacht voor het leven van Inheemse Gemeenschappen in Brazilië en hun positie in de samenleving. Dit door het geven van informatie en ondersteunen van acties waar mogelijk. Wederkerigheid en solidariteit zijn sleutelbegrippen.

Het overleven van Inheemse Volken heeft steeds meer te maken met de sociale en economische verhoudingen zoals ze op wereldniveau bestaan. Naast de grootgrondbezitters en de boskap bedrijven in Brazilië zijn er multinationale bedrijven voor grootschalige landbouw (soja, maïs, rietsuiker) en bosbouw voor de papierindustrie gekomen. Met een ontwikkelingsmodel dat weinig ruimte overlaat voor de indianen zitten deze in de verdrukking en strijden ze om hun land en hun voortbestaan.

Belangrijke partner voor hun en ook voor ons is CIMI. Dit is in Brazilië een organisatie die vanuit de katholieke kerk de Inheemse Volken steunt in hun strijd om land en eigen identiteit. De organisatie is vrijwel overal aanwezig waar inheemse gemeenschappen wonen. Het biedt assistentie op het gebied van juridische zaken, antropologie, communicatie, vorming en onderwijs, gezondheidszorg en documentatie.

Activiteiten

  • Informatievoorziening,
  • Politieke campagnes, bijeenkomsten en educatie
  • Publieksbijeenkomsten
  • Fondsenwerving.

Websites:

 

Contact

Wim van Kempen
Stutterstraat 9, 6432 AK Hoensbroek
045 5722503 of per mail