Het team van Repair café Parkstad Limburg is op zaterdag 26 januari 2019 van 10.00 – 13.00 weer present en wel in:

Dienstencentrum Op de Boor,
Wilhelminastraat 19,
Bocholtz

Wat is de bedoeling ?

U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café samen met de deskundigen proberen te repareren.

De reparateurs, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers, die aanwezig zijn, zijn zeer ervaren vrijwilligers.

Het Repair Café probeert zo bij te dragen aan een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal willen de vrijwilligers van het Repair Café laten zien dat samen repareren leuk, en vaak heel gemakkelijk is.

Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.

Non profit

Repaircafé is een non profit organisatie en een Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met vrijwilligers. Repaircafé Parkstad Limburg is een werkgroep van Parksjtad in Transitie.

Vrijwilligers !

Wij zijn nog steeds op zoek naar handige mensen op het gebied van het repareren van elektrische apparaten, fietsen, klokken ed. die een keer in de maand ons team willen versterken

Wij hebben totaal 9 bijeenkomsten per jaar.

Meer informatie:

Voor vragen over of het aanmelden van bijv een reparatie kunt u contact opnemen met ons telefonisch: 06-53562168 of via de mail: repaircafeparkstadlimburg@gmail.com

Meer informatie over het Repaircafé kunt u vinden op onze website: www.repaircafeparkstad.nl en de facebookpagina onder repaircafeparkstad”.

Kijk ook eens op de landelijke website: www.repaircafe.nl

22-01-2019 – VPRO Tegenlicht Meet Up

Op dinsdag 22 januari 2019 wordt al weer de 11de Tegenlicht Meet Up georganiseerd in Café Pelt.

De avond start om 19.30 rondom de aflevering: ‘Peperdure pillen’.

De farmaceutische industrie heeft de prijsbepaling van (nieuwe) medicijnen stevig in handen. De productiekosten zijn geheim en alle pogingen van academische ziekenhuizen en apothekers om medicijnen goedkoper te maken, worden met succes tegengehouden door de industrie. VPRO Tegenlicht volgt vijf profession-als die dit niet meer accepteren en vanuit hun persoonlijke betrokkenheid in actie komen en met nieuwe modellen experimenteren. Deze gedreven pioniers willen medicijnen voor iedereen beschikbaar en betaalbaar maken en laten zien dat dit kan.

Na de vertoning van de Tegenlicht aflevering ‘Peperdure pillen’ zal de heer Hans Cremers, apotheker van het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen, een (korte) inleiding verzorgen. Hij moet in zijn dagelijkse werk met de problematiek van dure medicijnen omgaan en met de dillema’s die dat met zich meebrengt. Zo zullen waarschijnlijk ook de beperkingen van de kosten, de effectiviteit van experimentele medicijnen, vervanging van dure door goedkope medicijnen en de rol van de ziekenfondsen aan de orde komen. Na zijn inleiding zal de heer Cremers vanzelfsprekend deelnemen aan het gesprek.

MEET UP

Zoals gewoonlijk opent Erik Duijsings de bijeenkomst, is Harrie Winteraeken de gespreksleider en Frits Pelt de gastheer.

Rondom de documentaires van het VPRO-programma Tegenlicht worden her en der in den lande Meet Ups georganiseerd.

Aanvullende informatie over de VPRO Tegenlicht aflevering ‘Peperdure pillen’ van zondag 7 oktober 2018:

Medicijnen worden steeds duurder. Met als gevolg dat ook in rijke landen de medische zorg onbetaalbaar dreigt te worden.

De farmaceutische industrie bepaalt nu eenzijdig de prijs van nieuwe medicijnen waarvoor patent is verleend. De productiekosten van nieuwe medicijnen zijn geheim, maar de winstmarges zijn wel openbaar en breken keer op keer nieuwe records. De industrie verzet zich tot nu toe met succes tegen alle pogingen om medicijnen goedkoper te maken. Hierdoor lijkt het patentrecht steeds vaker met het recht op gezondheid te botsen. Wie kan deze impasse doorbreken ?

Voor het bereiden en beschikbaar maken van kwalitatief goede medicijnen is de industrie niet altijd nodig. De meeste medicijnen worden ontwikkeld aan universiteiten of in laboratoria van kleine start-ups. De patenten van succesvolle uitvindingen worden nu door de industrie gekocht en doorontwikkeld en vervolgens explodeert de prijs. Dat kan ook anders. Een kleine groep professionals neemt vanuit hun persoonlijke betrokkenheid het heft in eigen hand en laat zien hoe het beter kan. Zij ontwikkelen nieuwe visies op het patentrecht en praktische oplossingen om medicijnen ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te houden.

Voor meer informatie over deze Meet Up kunt u terecht bij: Harrie Winteraeken 06-52375611 hwinteracken@hotmail.com

10-1-2019 – Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op donderdag 10 januari 2019 een afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond is voor het project Naaiatelier en komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan.

U bent om 18:00 van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-53353803

06-01-2019 Met een lege stoel een kind omarmen

Aandacht voor het kinderpardon in de kersttijd

Sinds vrijdag 26 oktober is er in Den Haag, in buurt- en kerkhuis Bethel, een doorlopende kerkdienst aan de gang. Voorgangers en kerkgangers uit heel Nederland helpen mee, ook vanuit Parkstad. Tweemaal ging al een oecumenisch samengestelde groep met pater Geert Bles (Andreasparochie Heerlen) als voorganger naar Bethel om samen te bidden, te zingen en de Bijbel te lezen.

Zo wordt kerkasiel verleend aan de familie Tamrazyan , die al negen jaar in Nederland woont en met uitzetting wordt bedreigd. De overheid noemt de situatie in hun thuisland Armenië veilig. Maar de veiligheidssituatie is op zijn minst onduidelijk en Armenië is zeker niet voor iedereen een veilig land. Door recent onderzoek is duidelijk geworden dat voor deze familie een eventuele terugkeer naar Armenië levensgevaarlijk is.

Inmiddels is een brede maatschappelijke beweging ontstaan die pleit voor verruiming van het zog. kinderpardon. Dat kan voor deze familie van levensbelang zijn. En daarom gaat men in Den Haag nog steeds door met het kerkasiel, ondanks een recente negatieve beslissing van staatssecretaris Harbers. Want men vindt het als kerk vanuit het geloof onaanvaardbaar dat deze familie zou worden uitgezet. Er is meer tijd nodig om met politici verder in gesprek te gaan.

In tientallen Nederlandse kerken zijn in de kerstdiensten stoelen leeg gelaten. Stoelen waarop kinderspeelgoed gelegd is, als symbool voor de ruim 400 kinderen die niet in aanmerking komen voor het kinderpardon, terwijl zij in ons land geboren of opgegroeid zijn. Kinderen die hier geworteld zijn en bij ons horen. Stichting INLIA (internationaal netwerk van lokale initiatieven met asielzoekers) had kerken hiertoe opgeroepen om aandacht te vragen voor een ruimhartiger kinderpardon.

Dit teken van solidariteit heeft ook nog goede zin op de zondagen 30 december en 6 januari a.s. De Raad van Kerken Parkstad werkt hierin samen met Heerlen Mondiaal. Dit bericht wordt geplaatst op de website en verspreid via ons mailinglist-netwerk. In de kerk aan het Tempsplein te Heerlen zullen op 6 januari a.s. kabouters en speelgoeddieren in de banken zitten. Hiervan worden foto’s gemaakt, die worden opgestuurd naar INLIA.

Een ieder die dit leest, wordt van harte uitgenodigd om voorgangers in eigen parochie en gemeente op dit initiatief attent te maken en te vragen om mee te doen.

Voor meer informatie: www.inlia.nl www.protestantdenhaag.nl www.raadvankerkenparkstad.nl

Ds. Ko van de Lagemaat, voorzitter RvKParkstad bloemlag@kpn.nl

1-1-2019 – Recordopbrengst L1 Samen voor de Voedselbank !

Wauw, wat een aantal! Iedereen bedankt voor dit geweldige resultaat !

De actie L1 Samen voor de Voedselbank heeft 346.971 producten opgeleverd ter waarde van 636.313, 45. Limburg bedankt !

Dat werd donderdagavond 13 december 2018 bekendgemaakt tijdens de afsluitende liveshow op L1 TV. Negen dagen lang heeft L1 samen met heel Limburg actie gevoerd om zoveel mogelijk producten in te zamelen voor de Limburgse voedselbanken.

De ingezamelde producten worden de komende weken, via de 6 Limburgse voedselbanken, verdeeld onder de 1.500 Limburgse gezinnen die voor hun eerste levensbehoeften afhankelijk zijn van de voedselbank. Met de actie is geprobeerd om de lang houdbare voorraad van de voedselbanken in Limburg te laten groeien.

Ook dit jaar hadden zich weer ontzettend veel acties aangemeld verspreid door heel Limburg. Daarnaast waren alle vestigingen van Albert Heijn, Jan Linders en SNS Bank in de provincie beschikbaar als inzamelpunt.

Voor meer informatie: http://www.l1.nl/blog/voedselbank

1-1-2019 – De agressie van de nieuw gekozen president jegens de oorspronkelijke volken van Brazilië – verklaring van Cimi

De herhaaldelijk gedane uitspraken van de komende president van Brazilië, Bolsonaro over de oorspronkelijke volken van het land zijn diep verontrustend, zitten vol ideologie en zijn niet van deze tijd.

Bolsonaro stelt met nadruk de Inheemse Volken gelijk aan dieren in dierentuinen. Dit is op zich al onacceptabel. Door zo te spreken geeft de aanstaande president aan dat op de Volken gejaagd mag worden en dat ze door degenen die de gebieden willen exploiteren en die denken zoals hij van hun inheemse gronden gezet mogen worden.

Bolsonaro gaat qua visie op het land terug naar de tijd van de militaire dictatuur van de jaren 1960-80. De ideologie van assimilatie en het doen verdwijnen van de Indianen in de totale bevolking gaf staatsinstellingen en privé person-en alle ruimte om minstens 80.000 Indianen uit te moorden, zoals de Waarheidscommissie later rapporteerde.

Wanneer de aankomende president verklaart dat de demarcaties van inheemse gebieden vanuit het buitenland opgedrongen worden, spreekt hij de waarheid niet. Feit is dat de Grondwet van 1988 van Brazilië in artikel 231 het recht op sociale organisatie, gebruiken, gewoontes, tradities, oorspronkelijke gebieden erkent. Dezelfde belangrijkste wet van ons land verplicht de Braziliaanse Staat om de demarcatie van gebieden te regelen en alle aanwezige rijkdommen te beschermen.

Als nieuwe president hoort hij ook te weten dat deze rechten al sinds 1680 en opnieuw sinds 1934 in alle eerdere versies van de Grondwet zijn vastgelegd.

Wanneer Bolsonaro aangeeft dat demarcatie van inheemse gebieden zou kunnen leiden tot het ontstaan van nieuwe landen binnen Brazilië, ontkent hij de heldhaftige strijd van de Inheemse Volken ter verdediging van de landsgrenzen.

De verklaringen van de komende president, bieden – behalve dat ze bijzonder weinig respect voor de Volken tonen – alle ideologische ruimte voor de Staat om werkloos toe te zien t.a.v. de Volken die eerder van hun gronden zijn beroofd en die deze thans terugvorderen. Tevens om de illegale en criminele acties van nu, de invasies en ontbossing, de vestiging van bedrijven in erkende inheemse gebieden, allemaal stappen die vandaag de dag de nieuwe fase van beroving Karakteriseren, te laten gebeuren.

Ten slotte: de woorden van de komende president moedigen zonder twijfel acties aan (en ze bieden er een kader voor) om aanslagen op het leven van de Inheemse Volken te plegen. Dit staat dus volledig dwars op de plicht van de Staat om demarcaties uit te voeren en de ge-bieden en het leven van deze Volken te beschermen.

Geconfronteerd met zoveel agressie spreekt CIMI haar volledige solidariteit uit jegens de 305 Inheemse Volken van Brazilië en bevestigt opnieuw haar verbondenheid, ter verdediging van hun levens en toekomstplannen.

Bron: Conselho Indigenista Missionário (CIMI) Brasilia 1 december 2018 – artikel; bewerkt en deels ingekort

.
N.B. : Hopenlijk wordt deze verklaring van CIMI wereldwijd nagevolgd door vele groepen en organisaties !

Voor meer informatie: www.indianeninbrasil.nl .

01-01-2019 – Write for Rights in Heerlen is een groot succes.

Ook dit jaar klommen in Heerlen op 10 december veel mensen samen met Amnesty International in de pen. Ze schreven naar mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die gedwongen werden te trouwen of vastgezet werden, omdat ze voor hun mening uitkwamen. En ze schreven naar de onderdrukkers om hun te laten weten dat wat ze doen bekend is, dat deze vaak bewonderingswaardige mensen met een voorbeeldrol niet vergeten zijn en om voor hun goede zaak te pleiten. En dat schrijven is best succesvol !

Zo schreef de Ethiopische journalist Eskinder Nega, voor wie we eerder schreven: ‘In 2018 werd ik vrijgelaten. Niet omdat de regering van gedachten veranderde, maar omdat mensen de vrijlating eisten van gevangen activisten, journalisten en bloggers.’

Dit jaar werd geschreven voor tien vrouwelijke activisten. Want wereldwijd staan mensenrechtenverdedigers onder druk en vrouwelijke activisten hebben het vaak extra zwaar. Vrouwen krijgen nog vaker dan mannen te maken met (seksuele) intimidatie, lastercampagnes en verkrachting.

Er werd onder anderen geschreven voor de Iraanse mensenrechtenverdediger Atena Daemi, die een gevangenisstraf van 7 jaar uitzit omdat ze actievoerde tegen de doodstraf. Voor de Oekraïense LHBTI-activist Vitalina Koval, die te maken krijgt met geweld en bedreigingen. En voor de nabestaanden van de Braziliaanse politica Mariëlle Franco, die op 14 maart 2018 werd vermoord. Ook Me Nam uit Vietnam stond op de lijst: 10 jaar cel voor haar blogs. Zij is onverwacht al vrijgekomen.

Ook in Heerlen vond Write for Rights (voorheen ‘schrijfmarathon’ genoemd) op 10 december in het SCHUNCK* Glaspaleis plaats van 12:00 tot (bijna) 17:30 uur en in De Twee Gezusters van ± 19:00 tot ± 21:00 uur. Er werd voor 9 personen in gevangenschap geschreven. Daarvoor waren voorbeeldbrieven beschikbaar.

Om even na 17:30 uur startten wat meer dan twintig mensen de traditionele fakkeloptocht vanaf De Bongerd nabij de ingang van SCHUNCK* – Glaspaleis. De fakkeloptocht voerde door het winkelcentrum van Heerlen en geschiedde in (bijna) stilte, slechts begeleid door het geluid van een trom. De tocht eindige om ± 18:00 uur bij “De Twee Gezusters” (Luciushof) aan de Putgraaf. Aansluitend aan de fakkeloptocht werden koffie, thee en broodjes geserveerd en werd Write for Rights voortgezet.

In de onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven:

In totaal zijn er dus na die middag en avond 335 brieven en kaarten gestuurd. De meeste brieven zijn met de hand geschreven, hier blijkt meer dan uit een getypte brief dat er tijd en moeite in is gestoken. Naar verwachting maakt dit meer indruk. De brieven zijn gestuurd naar de verantwoordelijke autoriteiten en de kaarten naar de vrouwen zelf om hun een hart onder de riem te steken.

Kees van Veen, de drijvende kracht van Amnesty International Parkstad Limburg mag heel tevreden zijn.

Hieronder enkele foto’s met dank aan Ali daliry:

  

Voor meer informatie: www.amnesty.nl/write-for-rights-2018 .

of

Kees van Veen 06-42311835 c.van.veen@home.nl

1-1-2019 – Heerlen Mondiaal start briefactie voor een beter kinderpardon

Heerlen Mondiaal heeft op 20 december jongstleden een brief gestuurd aan Staatssecretaris Mark Harbers van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het verbeteren van het kinderpardon.

Kopieen van deze brief werden gestuurd aan:

– Minister-president Mark Rutte;
– de voorzitter van de 2de kamer, mevr. Khadija Arib;
– de commissie Veiligheid en Justitie;
– de woordvoerders Justitie van alle 2de kamer fracties.

Reden om deze actie te starten is dat er nog ruim 700 kinderen wachten op een vergunning op basis van het kinderpardon.

de meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan hun vertrek, het meewerk-criterium van het kinderpardon.

Het meewerkcriterium wordt zo strikt toegepast dat de regeling kinderpardon een dode letter is geworden en dat bijna geen enkel geworteld kind nog een kinderpardon kan krijgen.

Inmiddels wordt 98% van de aanvragen afgewezen waardoor er voor deze +/- 700 kinderen uitzetting dreigt naar een land dat vreemd voor hen is, waarvan ze vaak de taal niet eens spreken, wordt de ontwikkeling van deze kinderen geweld aangedaan en raken deze kinderen ernstig beschadigd.

Volgens het IRVK (kinderrechtenverdrag) zijn kinderen niet verantwoordelijk voor het handelen van de ouders waardoor je het meewerkcriterium niet mag toepassen op deze kinderen.

Ook u kunt meedoen !!!

Op www.heerlenmondiaal.nl staat een invulbrief die iedereen kan downloaden en sturen naar Staatssecretaris Mark Harbers, Premier Mark Rutte en/of naar de leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie.

Mocht u de brief niet kunnen downloaden stuur dan een mail aan: rochette.frank@gmail.com en de brief wordt u toegezonden.

Een aantal organisaties dat deelneemt aan Heerlen Mondiaal uitgebreid met het Jemen Cultuur Centrum en Federation of Afghan Refugee Organizations (FAROE) hebben inmiddels ook brieven gestuurd.

Het initiatief voor deze actie is genomen door Frank Rochette, lid van HeerlenMondiaal en tevens in het verleden actief voor VLOT (nu VLOTTeam).

Voor meer informatie: Harrie Winteraeken 06-52375611 hwinteracken@hotmail.com

Onze brief aan Staatssecretaris Harbers Invulbrief.

1-1-2019 – Kalender 2019 van Stichting SCAN

Stichting SCAN heeft ook voor 2019 weer een kalender gemaakt, uitgevoerd in de Afghaanse en Nederlandse jaartelling, waarin de belangrijke dagen in Afghanistan en in Nederland zijn opgenomen. Daarnaast zijn er ook een enkele belangrijke dagen opgenomen van de Arabische jaartelling.

Westerse landen en Islamitische landen hebben een verschillende jaartelling.

In Nederland begint het nieuwe jaar altijd op 1 januari. Hier wordt geteld met het zonnejaar dat 365 dagen duurt en elke vier jaar een dag extra.

In Afghanistan worden twee jaartellingen gebruikt, het maanjaar en het zonnejaar. Het zonnejaar begint in Afghanistan, Iran en nog een aantal landen steeds op 21 maart. Het Islamitische maanjaar is 11 dagen korter en begint dus elke jaar ongeveer 11 dagen vroeger ten opzichte van het zonnejaar.

U kunt de kalender voor € 5,00 (inclusief verzendkosten) bestellen bij Stichting SCAN via: info@stichtingscan.com

De kalender is ook gratis te downloaden van hun website:www.StichtingSCAN.com

1-1-2019 – Inkijk januari 2019 Online

Door de INKIJK-redactie is het januari 2019 nummer online gezet.

20-12-2018 – Heerlen Mondiaal start briefactie voor een beter kinderpardon

Heerlen Mondiaal heeft vandaag een brief gestuurd aan Staatssecretaris Mark Harbers van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het verbeteren van het kinderpardon.

Kopieen van deze brief werden gestuurd aan:

– Minister-president Mark Rutte;
– de voorzitter van de 2de kamer, mevr. K
– de commissie Veiligheid en Justitie;
– de woordvoerders Justitie van alle 2de kamer fracties.

 

Hier op de website van Heerlen Mondiaal en via onze nieuwsbrief De Inkijk wordt een invulbrief gepubliceerd, die iedereen kan sturen naar Staatssecretaris Mark Harbers, Premier Mark Rutte of naar de leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie.

De brief is te downloaden via een link onderaan dit bericht.

Een aantal organisaties dat deelneemt aan Heerlen Mondiaal uitgebreid met het Jemen Cultuur Centrum en Federation of Afghan Refugee Organizations (FAROE) hebben inmiddels de brieven ook gestuurd.

Het initiatief voor deze actie is genomen door Frank Rochette, lid van HeerlenMondiaal en tevens in het verleden actief voor VLOT (nu VLOTTeam).

Voor meer informatie: Harrie Winteraeken 06-52375611 hwinteracken@hotmail.com

Onze brief aan Staatssecretaris Harbers Invulbrief.

10-12-2018 – Dag van de Mensenrechten Write for Rights (Schrijfmarathon)

Amnesty International afdeling Parkstad-Limburg organiseert op maandag 10 december 2018 in samenwerking met Heerlen Mondiaal de Dag van de Mensenrechten.

Activiteiten in Heerlen: 12:00 – 17:30: Write for rights in SCHUNCK* Glaspaleis; 17:30 – 18:00: fakkeloptocht door het Winkel- centrum van Heerlen; 18:00 – ± 21:00: koffie en broodjes in De Twee Gezusters en vervolg van de Schrijfmarathon.

Elk jaar op en rond 10 december klimmen veel mensen samen met Amnesty International in de pen. Verspreid over de hele wereld schrijven mensen die dag in bibliotheken, buurthuizen, scholen, supermarkten en cafés miljoenen brieven en kaarten.

Ze schrijven naar mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die gedwongen werden te trouwen of vastgezet werden, omdat ze voor hun mening uitkwamen. Ook schrijven ze naar de onderdrukkers om hun te laten weten dat wat ze doen bekend is, dat deze vaak bewonderingswaardige mensen met een voorbeeldrol niet vergeten zijn en om voor hun goede zaak te pleiten. En dat schrijven is best succesvol !

Zo schreef de Ethiopische journalist Eskinder Nega, voor wie we eerder schreven: ‘In 2018 werd ik vrijgelaten. Niet omdat de regering van gedachten veranderde, maar omdat mensen de vrijlating eisten van gevangen activisten, journalisten en bloggers.’

Dit jaar schrijven we voor 10 vrouwelijke activisten. Want wereldwijd staan mensen-rechtenverdedigers onder druk en vrouwelijke activisten hebben het vaak extra zwaar. Vrouwen krijgen nog vaker dan mannen te maken met (seksuele) intimidatie, lastercampagnes en verkrachting.

Wij schrijven onder anderen voor de Iraanse mensenrechtenverdediger Atena Daemi, die een gevangenisstraf van 7 jaar uitzit omdat ze actievoerde tegen de doodstraf. Voor de Oekraïense LHBTI-activist Vitalina Koval, die te maken krijgt met geweld en bedreigingen. En voor de nabestaanden van de Braziliaanse politica Mariëlle Franco, die op 14 maart 2018 werd vermoord. Ook Me Nam uit Vietnam stond op de lijst: 10 jaar cel voor haar blogs maar Zij is onverwacht al vrijgekomen.

In Heerlen vindt de Schrijfmarathon (Write for Rights) plaats op 10 december in het SCHUNCK Glaspaleis van 12:00 tot (bijna) 17:30 en in De Twee Gezusters van ± 18:00 tot ± 21:00.

Er zal voor ongeveer 9 personen in gevangenschap worden geschreven. Voorbeeldbrieven zijn hiervoor beschikbaar.

Om ± 17:30 uur start de traditionele fakkeloptocht vanaf De Bongerd nabij de ingang van SCHUNCK* – Glaspaleis en voert, in stilte en slechts begeleid door het geluid van een trom, door het winkelcentrum van Heerlen. De tocht eindigt om ± 18:00 uur bij “De Twee Gezusters” (Luciushof) aan de Putgraaf.

Aansluitend aan de fakkeloptocht kan worden nagepraat, worden koffie, thee en broodjes geserveerd en wordt de Schrijfmarathon voortgezet.

Schrijvers gezocht voor de schijfmarathon !
Doe dit jaar ook mee. Schrijf tegen onrecht !

Voor meer informatie: www.amnesty.nl/write-for-rights-2018 .

of

kees van Veen 06-42311835 c.van.veen@home.nl

6-12-2018 – Café Mondiaal: Zijn vrouwelijke mensenrechtenactivisten meer kwetsbaar ?

Op 6 december organiseert Heerlen Mondiaal de 54 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
Zijn vrouwelijke mensenrechtenactivisten meer kwetsbaar?

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Elk jaar rond 10 december klimmen velen met Amnesty International in de pen. Verspreid over de hele wereld schrijven mensen die dag in bibliotheken, buurthuizen, scholen, supermarkten en cafés miljoenen brieven en kaarten. Ze schrijven voor mensen, die zijn gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die gedwongen werden te trouwen of vastgezet werden, omdat ze voor hun mening uitkwamen.

Dit jaar krijgen vrouwelijke mensenrechten-activisten specifiek aandacht. Wereldwijd staan mensenrechtenverdedigers onder druk. Vrouwelijke activisten hebben het vaak extra zwaar. Vrouwen krijgen nog vaker dan mannen te maken met (seksuele) intimidatie, lastercampag-nes en verkrachting.

Tijdens ons gesprek zullen we hier nader op ingaan, waarbij we ons ook de vraag stellen wat er moet gebeuren om vrouwelijke activisten beter te beschermen. Tevens wordt aandacht besteed aan 70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door Amnesty International Park-stad in samenwerking met Heerlen Mondiaal.

Kees van Veen zal een korte inleiding verzorgen en Harrie Winteraeken is zoals gewoonlijk de gespreksleider.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat dit jaar 70 jaar. De verklaring werd op 10 december 1948 aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De universele verklaring is niet juridisch bindend, maar heeft in de loop der jaren grote morele betekenis gekregen als belangrijkste internationale standaard op het gebied van de mensenrechten.

Amnesty International werd opgericht in 1961 en streeft naar een wereld, waarin iedereen alle rechten geniet, die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Amnesty doet onderzoek en voert actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij:

kees van Veen 06-42311835 c.van.veen@home.nl

of

Harrie Winteraeken 06-52375611 hwinteracken@hotmail.com

4-12-2018 – Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 4 december 2018 een afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond is voor het project Naaiatelier en komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan.

U bent om 18:00 van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-53353803

1-12-2018 – Inkijk december 2018 Online

Door de INKIJK-redactie is het december 2018 nummer online gezet.

21-11-2018 – Bijeenkomst van vrouwencommissie

Het solidariteitscomité Afghanistan-Nederland (SCAN) organiseert op woensdag 21 november van 18.30 tot 21.30 in:

Office of Roodenburg Leiden,
Pieter Bothstraat 27,
2315 AP Leiden

een bijeenkomst van de vrouwencommissie.

Farida Ahmadi is de voorzitter van de vrouwen-commissie van FAROE en een sociaal antropoloog.

Zij is de auteur van het boek ‘Silent Screams’, een boek over de pijn en het lijden van minder-heidsvrouwen in het bijzonder.

In haar onderzoek probeert ze de vraag te beantwoorden hoe multiculturalisme als politieke strategie leidt tot slechtere omstandigheden voor mensen met een etnische, culturele of religieuze minderheidsachtergrond. Zij is hierbij tot de con-clusie gekomen dat de gevolgen van dit beleid ziekte bij vluchtelingenvrouwen veroorzaken. Globalisering verandert de maatschappij razend-snel en we moeten innovatief denken over samenwerking voor het streven naar vrede en geluk.

Een deel van haar taak is om nauw contact te houden met vrouwen-, immigranten- en vredesorganisaties in verschillende landen.

Stichting SCAN is hierbij actief bij de vrouwen-commissie van FAROE en wil graag alle actieve vrouwen en organisaties bijeen brengen.

U kunt u aanmelden door een e-mail sturen naar info@StichtingSCAN.com.

Meer informatie: www.StichtingSCAN.com

1-11-2018 – Café Mondiaal:Kennen wij de feiten?

Op 1 november organiseert Heerlen Mondiaal de 53 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
Kennen wij de feiten?

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

De meeste bezoekers van Café Mondiaal kun je wel een zeker idealisme toeschrijven. Ze zoeken naar manieren om de wereld te verbeteren, maar met alleen idealen kom je er niet.

Om effectief te zijn, is ook kennis belangrijk. Hans Rosling, een Zweedse arts en gezondheid-swetenschapper, ontdekte dat ook betrokken mensen vaak geen goed beeld hebben van de toestand en de ontwikkelingen in de wereld.

In zijn boek Factfulness bespreekt hij ook een aantal oorzaken van dit gebrek aan kennis. Het bestaan van fake nieuws is daarvan zeker niet de belangrijkste.

Deze avond willen we nagaan hoe wij idealisme kunnen combineren met kennis om onze pogingen om de wereld een beetje te verbeteren effectiever te maken en onze frustraties te verminderen.

Cafe Mondiaal

Deze aflevering wordt georganiseerd Heerlen Mondiaal.

Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreks-leider.

Rens Trimp zal de inleiding verzorgen.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij: Harrie Winteraeken 06-52375611 hwinteracken@hotmail.com

1-11-2018 – Inkijk november 2018 Online

Door de INKIJK-redactie is het november 2018 nummer online gezet.

27-10-2018 – Mondiale Fietstocht 2018

HeerlenMondiaal organiseert dit jaar voor de 5 de keer een mondiale fietstocht en wederom bezoeken wij plaatsen waar aandacht is voor een betere en duurzame wereld.

Dit jaar besteden we veel aandacht aan reparatie en hergebruik.

De fietstocht vindt plaats op zaterdag 27 oktober. Om 10.00 vertrekken wij vanaf het Pancratiusplein in Heerlen en zijn om ongeveer 15.00 weer terug op het plein. De tocht is ongeveer 25 kilometer

en gaat langs de volgende plaatsen:
Repair Café in Zeswegen

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los is, een broodrooster die het niet meer doet, een kapotte ritssluiting in een broek, wat te doen als je fiets rammelt of je computer ineens heel traag werkt? Weggooien? Mooi niet! Je gaat ermee naar het Repair Café.

Kansenwinkels Kerkrade-West

In Kerkrade West werden leegstaande winkelpanden ingevuld als Kansenwinkels. Deze bieden kansen aan mensen, die dat nodig hebben.

Bewoners uit de wijk krijgen nieuw perspectief op werk. Er zijn vier winkels: Samen aan Tafel een sociaal wijkrestaurant, Art-For-All een werkplaats voor kleine snuisterijen, Boutje waar kleding gestreken wordt voor mensen in de wijk en Re-Cycle waar oude fietsen weer bruikbaar gemaakt worden.

Superlocal Bleijerheide

SUPERLOCAL is een innovatief vastgoedproject in Kerkrade, waar drie hoogbouwflats op duurzame wijze worden getransformeerd tot circa 125 nieuwe huurwoningen die klaar zijn voor de toekomst. Woningcorporatie HEEMwonen, Gemeente Kerkrade en IBA Parkstad werken samen aan een methode om de hoogbouwflats te hergebruiken door circulair bouwen en recycling.

Wil je mee fietsen, geef je dan op bij Frank Rochette (rochette.frank@gmail.com).

Koffie en thee krijgen we onderweg, maar neem eventueel wat te eten mee.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Rens Trimp (rens.trimp@xs4all.nl).

30-6-2018 – Repaircafé in Parkstad

Het team van Repair café Parkstad Limburg is op zaterdag 30 juni van 10.00 – 13.00 weer present in Heerlen en wel in Sam Sam
Mijnzetellaan 6
Heerlen

Wat is de bedoeling ?
U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café samen met de deskundigen proberen te repareren.

De reparateurs, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers, die aanwezig zijn, zijn zeer ervaren vrijwilligers.

Het Repair Café probeert zo bij te dragen aan een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal willen de vrijwilligers van het Repair Café laten zien dat samen repareren leuk, en vaak heel gemakkelijk is.

Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.

Non profit
Repaircafé is een non profit organisatie en een Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met vrijwilligers. Repaircafé Parkstad Limburg is een werkgroep van Parksjtad in Transitie.

Vrijwilligers !

Wij zijn nog steeds op zoek naar handige mensen op het gebied van het repareren van elektrische apparaten, fietsen, klokken ed. die een keer in de maand ons team willen versterken

Wij hebben totaal 9 bijeenkomsten per jaar.

Meer informatie:

Voor vragen over of het aanmelden van bijv een reparatie kunt u contact opnemen met ons telefonisch: 06-53562168 of via de mail: repaircafeparkstadlimburg@gmail.com

Meer informatie over het Repaircafé kunt u vinden op onze website: www.repaircafeparkstad.nl en de facebookpagina onder repaircafeparkstad”.

Kijk ook eens op de landelijke website: www.repaircafe.nl

19-6-2018 – VPRO Tegenlicht Meet Up’Verslaafd aan het algoritme’

Deze tegenlicht meetup gaat NIET door en wordt uitgesteld tot September 2018.

Op 19 juni 2018 wordt al weer de 8ste Tegenlicht Meet Up georganiseerd in Café Pelt.

De avond start om 19.30 rondom de aflevering: ‘Verslaafd aan het algoritme’

We vinden het al zo gewoon. Zo maar even een berichtje van Facebook dat je erop opmerkzaam maakt dat een van je contacten jarig is. Ergens onzichtbaar op de achtergrond werken compu-ters, voor jou en voor iedereen en flitsen onnoemlijk veel data door het netwerk van glasvezel-kabels.

Krijg je die baan of een hypotheek? Wie wordt er vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis? Algoritmes bepalen steeds vaker de grote beslis-singen in ons leven. Want algoritmes zijn sneller en efficiënter dan mensen. Maar nemen ze ook altijd betere beslissingen, of worden er op basis van algoritmes betere beslissingen genomen? En dat in een tijd dat veel meningen worden be-paald op het gevoel en minder op basis van gegevens en feiten. En hoe ziet een samenleving eruit waarin we gestuurd worden door big data en computercodes?

Na de vertoning van deze aflevering gaan we met de belangstellenden in gesprek over deze Tegenlicht-aflevering, maar ook over hoe we in onze eigen (dagelijkse) leefomgeving de werking van algoritmes ervaren.

MEET UP

Rondom de documentaires van het VPRO-pro-gramma Tegenlicht worden her en der in den lande Meet Ups georganiseerd.

De Tegenlicht Meet Ups in café Pelt worden georganiseerd door een klein groepje mensen dat momenteel bestaat uit Erik Duijsings, Frits Pelt, Cynthia Smeets en Harrie Winteraeken. In beginsel vinden de Meet Ups één keer per maand plaats op een dinsdagavond.

Aanvullende informatie over de VPRO Tegenlicht aflevering ‘Verslaafd aan het algoritme’ van 22 april 2018:
Bedrijven, en in toenemende mate ook over-heden, zetten algoritmes in om bureaucratische processen te automatiseren. Deze algoritmes, sets van instructies en regels die gevoed worden door big data, bepalen ongemerkt meer en meer ons leven. Zo bepaalt het algoritme van Face-book welke (politieke) advertenties we te zien krijgen en zien grote groepen werknemers in de on-demand-economie zelfs nooit meer een baas. Zij worden van sollicitatie procedure tot ontslag-aanvraag aangestuurd door een algoritme. Waar moeten ze klagen als er iets niet loopt zoals het hoort?

Onder wiskundigen en programmeurs begint het besef te ontstaan dat de algoritmes die onder al deze geautomatiseerde beslissingssystemen liggen, niet neutraal zijn en mogelijk fouten bevatten. Want de slimme code mag dan weliswaar sneller kunnen beslissen dan mensen, de uitkomsten zijn niet alleen soms gebrekkig, maar soms ronduit gevaarlijk. Moeten we ons wel blind laten leiden door de beslissingen van het algoritme?

Voor meer informatie over deze Meet Up kunt u terecht bij: Harrie Winteraeken
06-52375611 of hwinteraeken@hotmail.com

15-6-2018 – Sponsormaaltijd voor Stichting ALEH in Israël

Kinderen met een beperking worden bij Stichting ALEH in Israël verzorgd door Joden, Christenen, Moslims, Bedoeïenen.

Graag wil ik Isabella de Jager tijd vrij maken om het werk van deze stichting te gaan onder-steunen.

Op 15 juni 2018 wordt met veel liefde en toewijding een heerlijke sponsormaaltijd bereid door Chef kok Jan Benning voormalig kok bij Chateau Neercanne.

Vooraf een heerlijke Hete Joodse kippensoep Als hoofdgerecht Gestoofd rundvlees met aubergines, wortel, ui, tomaat en courgettes. Rijst en tafelzuur. Als nagerecht Yoghurt- mousse met dadels, vijgen en honing.

Voor de zachte prijs van ? 18,00 (exclusief drankje)

De maaltijd wordt geserveert bij:

de Twee Gezusters in Heerlen
Putgraaf 3
Heerlen

begin 17.45 tot 20.00

Gelieve aan te melden met naam en bedrag, vanwege het oogpunt op inkopen doen.

Rekeningnummer: NL87RABO 0170005151 Adm. Sociaal Fonds Heerlen.

Aanmelden kan tot 8 juni 2018.

3-6-2018 – Open Dag Dobbeltuin

Dit jaar doet de Dobbeltuin, een iniatief van Parkstad in Transitie, weer mee met de VELT Open Ecotuindagen en wel op zondag 3 juni van 11.00 tot 16.00.

We maken er een feestje van. Er wordt een partytent opgezet met extra zitgelegenheid.

De toegang is gratis, tegen een kleine vergoeding is er drinken en iets lekkers verkrijgbaar.

Er wordt gezorgd voor koffie, thee, fris, lekkere hapjes en soep.

Verder komt er een tentoonstelling over ecolog-ische tuinieren en permacultuur.

Er worden rondleidingen gehouden om 12.00, 13.30 en 15.00.

De Dobbeltuin is een permacultuur-proeftuin. Er is van alles te proeven. Van eetbare-, geneeskrachtige planten en kruiden tot klein- en groot-fruit. Er zijn de normale groenten die je ook in de winkel ziet, maar ook bijzondere groenten, zoals eeuwig moes, aardperen en yacon.

Bovendien groeien er veel verschillende eetbare bloemen, en bloemen en kruiden waar je thee van kan zetten.

Aan diversiteit geen gebrek. Er groeien meer dan honderd verschillende bloemen, planten, struiken en bomen.

Dit jaar wordt er gewerkt aan een leemoven om buurtactiviteiten zoals pizza middagen te houden met ingrediënten van de tuin met bijbehorend nieuw terras. Daarnaast komt op de lange muur een Mural. Er wordt een mooie poort gemaakt met de naam van de tuin erop en een informatiebord over de Dobbeltuin.

Daarnaast komt er een zeil in de vijver, zodat er ook in de zomer water in de vijver blijft staan. Dit zal nog meer de biodiversiteit vergroten en daar doen we het voor. Er zullen libelles kunnen groeien en kikkers, padden en salamanders en nog veel meer.

Kom kijken en verbaast je over de biodiversiteit en natuurlijke aanpak van de Dobbeltuin.

Meer informatie over Parkstad in Transitie, de dobbeltuin of permacultuur is te lezen op:https://parksjtad-in-transitie.nl/

Meer over Velt is te lezen op:https://www.velt.nu/

1-6-2018 – Café Mondiaal: Vakantie

In de maanden:

Juni
Juli
Augustus

Organiseren wij géén Café Mondiaal ivm vakantie.

Wij hopen u in september weer bij Café Mondiaal te mogen begroeten.

1-6-2018 – Inkijk Juni 2018 Online

Door de INKIJK-redactie is het juni 2018 nummer online gezet.

3-5-2018 – Café Mondiaal: Streven naar een rechtvaardige orde

Op 3 mei organiseert Heerlen Mondiaal de 50 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
Streven naar een rechtvaardige orde

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Bij deze jubileumeditie van Café Mondiaal kijken wij terug en vooruit.

Wij spreken over het streven naar een recht-vaardige wereldorde sinds 1945. We doen dit aan de hand van een essay van Jan Pronk.

Voorbij komen onder andere het Handvest van de Verenigde Naties uit 1945, de drie Ontwikkelingsdecennia van de jaren 60 tot de jaren 80,de plannen voor een Nieuwe Internationale Economische Orde uit 1975, de top van Rio met Agenda 21 in 1992, de Millenniumdeclaratie en de Millenniumdoelen van 2000 en tenslotte de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Het is een verhaal van hoogte- en dieptepunten.

Rens Trimp zal iets vertellen over hoe de denk-beelden over een rechtvaardige orde in de tijd veranderden. In de discussie willen we vooral ingaan op hoe we in de toekomst ons streven naar een rechtvaardige orde vorm kunnen geven.

Wie het essay “Streven naar een rechtvaardige orde” van tevoren wil lezen, kan het vinden op de website www.janpronk.nl.

Cafe Mondiaal

Deze aflevering wordt georganiseerd Heerlen Mondiaal.

Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreks-leider.

Rens Trimp zal de inleiding verzorgen.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij: Harrie Winteraeken 06-52375611 hwinteracken@hotmail.com

1-5-2018 – Inkijk Mei 2018 Online

Door de INKIJK-redactie is het mei 2018 nummer online gezet.

14-4-2018 – Goede Vrijdag bij Heerlen Mondiaal

Solidariteitsviering rondom het thema ‘Eilanden van hoop’

Informatie – bezinning – actie

Een aantal groepen in Parkstad Limburg dat zich, verenigd binnen Heerlen Mondiaal, bezighoudt met mondiale thema’s, viert sinds jaren samen de Goede Vrijdag. Goede Vrijdag gaat over lijden, mensenrechten, strijd en inzet, verbondenheid en solidariteit.

Begrippen die in 2017 actueler lijken en meer onder spanning staan dan ooit. De naam van Jezus van Nazareth is verbonden aan deze dag. Hij kreeg te maken met bruut geweld, zoals zoveel mensen voor hem en na hem. Jezus is ook een persoon die ons laat zien wat onderlinge verbondenheid en solidariteit kan betekenen.

Dit jaar staat onze bijeenkomst in het teken van solidariteit met Nepal, met bijdragen vanuit twee initiatieven uit onze eigen regio: Himalayan Care Hands HCH van de Jeugdkring Chrisko het Nepal Project van de Stichting Kumari.

Onze bijeenkomst vindt plaats op Vrijdag 14 april in het Savelbergklooster, Gasthuisstraat 2, 6411 KE Heerlen.

Programma: 14.30 ontvangst met koffie 15.00 welkom – viering met muzikale omlijsting ± 15.45 uur: gelegenheid tot napraten.

De toegang is gratis.

Aanvullende informatie:

Peter Schraven zal vertellen over zijn ervaringen in Nepal. Hij heeft samen met collega’s via de Stichting Kumari lessen verzorgd in een revalidatiecentrum bij Kathmandu. Men was daar geïnteresseerd in de visie op revalidatie in Nederland. Zij hadden het idee dat het eigen maken van die visie hun manier van werken zou kunnen verbeteren. Peter en zijn collega’s zijn in staat geweest om goed te luisteren en hun de revalidatievisie te laten voelen. De mensen van het revalidatiecentrum hebben nu de vrijheid om er mee aan de gang te gaan. Nu worden weer vragen verzameld die in de volgende fase van het project worden opgepakt.

Jeugdkring Chrisko is een groep jongeren die in onze eigen regio mensen praktische hulp biedt. De groep leerde in 2016 de Stichting Himalayan Care Hands Nederland kennen en heeft met “30 helpende handen” de plaatselijke bevolking van Thali/Nepal geholpen heeft bij de wederopbouw na de aardbeving van de dorpsschool. De Jeugdkring zamelt nu middelen in en wil de komende zomer weer hand in hand met de lokale bevolking de school verder opbouwen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Ans Houben: ajhouben@hetnet.nl of 045-5412448