Café Mondiaal : De gevaren van radiaal rechts en toenemend fascisme

 

Op donderdag 13 juni organiseert HeerlenMondiaal de 94 ste editie van Café Mondiaal met als thema: De gevaren van radiaal rechts en toenemend fascisme.

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in

Café Pelt
Pancratiusstraat
Heerlen.

Er zijn duidelijke tendensen waarneembaar die aantonen dat radicaal of extreemrechts in aantal en invloed behoorlijk toeneemt. Dit geldt tegenwoordig voor menig land in Europa, maar zeker ook voor ons land en in Heerlen / Parkstad Limburg.

Het fascisme en ook racisme zijn openlijker aanwezig in onze samenleving. Gezien de doelstellingen die men heeft en de middelen die worden gebruikt, is er een duidelijk gevaar voor het voortbestaan van onze democratie.

Veel van de zorgwekkende uitingen zijn terug te geleiden naar een nationalistische tweespalt.

Regelmatig worden hakenkruisen geschilderd, is er sprake van antisemitisme en Jodenhaat met verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog, vreemdelingen en moslimhaat en geweld tegen vluchtelingen.

In Duitsland worden (linkse) politici gemole steerd. Dit gaat gepaard met het verspreiden van nepnieuws en het belasten van de serieuze nieuwsmedia die werken volgens de principes van zorgvuldige nieuwsgaring.

Ook de verrechtsing bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen is een veeg teken. Is deze verrechtsing mede het gevolg van dat door grote andere noodzakelijke veranderingen er weerstand ontstaat omdat deze veranderingen als bedreigend worden gezien voor het behoud van ei gen welvaart en welzijn?

Sedai Bayraktar is raadslid voor de SP in Heerlen. Hij ziet deze verrechtsing gebeuren in zijn
dagelijkse omgeving. Hij zal in een korte inleiding ingaan op concrete voorbeelden en eigen waar
nemingen. Daarbij is het aan het publiek om kenbaar te maken wat zij van deze toenemende problematiek vinden. En zijn er ideeën om het tij te keren?

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd HeerlenMondiaal en zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken de discussie leiden.

Sedai Bayraktar is gemeenteraadslid voor de SP in Heerlen. Via zijn diverse werkzaamheden komt Sedai al jaren in aanraking met racisme en andere uitingen van extreemrechts. Hij herkent ook vanwege zijn afkomst de toenemende bedreigingen voor een vreedzame en democratische samenleving. Een voorbeeld van hoe het ook kan is het horecaplan in strijd tegen discriminatie in Heerlen, waar Sedai aan het tot stand komen heeft meegeholpen.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij:

Harrie Winteraeken
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com