Amnesty Parkstad: Berichten Februari

Aantal geschreven brieven en kaarten Write for Rights

In het vorige nummer konden we slechts globaal aangeven hoeveel brieven en kaarten er zijn geschreven tijdens de jaarlijkse schrijfactie voor de mensenrechten.

Inmiddels zijn de brieven en kaarten geteld en het resultaat mag er zijn!

Dank aan iedereen die mee heeft geschreven.

Klik hier als je de verhalen nog eens wilt lezen: https://www.amnesty.nl/writeforrights

Stop etnisch profileren

37 keer gestopt door de politie in je leaseauto, tienduizenden euro’s kindertoeslag terugbetalen aan de Belastingdienst, altijd gecheckt op Schiphol door de Marechaussee. Je doet niks verkeerd, maar je wordt gediscrimineerd. Omdat je ouders niet in Nederland geboren zijn, je niet wit bent of een achternaam hebt die niet lijkt op De     Jong of Janssen. Veel Nederlanders hebben ermee te maken: etnisch profileren.

Discriminatie is verboden, maar toch worden mensen vanwege hun huidskleur of afkomst gecontroleerd: aan de grens, of door de politie, Belastingdienst en andere overheidsorganisaties.

Dat is etnisch profileren, het moet stoppen en daarom voert Amnesty campagne.

Wat doet Amnesty?

Etnisch profileren is een groot probleem in Nederland. Afkomst en huidskleur mogen nooit een rol spelen in beslissingen van overheidsorganisaties om mensen te controleren.

Amnesty zet zich ervoor in dat dit ook echt nooit gebeurt. Wij doen onderzoek en geven advies over wetten en beleidsplannen. In 2024 roepen we samen met Controle Alt Delete opnieuw op tot effectieve maatregelen tegen etnisch profileren.

In 2023 werd Amnesty, samen met anderen, in een belangrijke rechtszaak in het gelijkgesteld: het gerechtshof bepaalde toen dat de Koninklijke Marechaussee (KMar) discrimineerde door etniciteit een rol te laten spelen in grenscontroles. De KMar moest hiermee stoppen. Deze uitspraak is een belangrijke stap in het uitbannen van etnisch profileren.

Lees hier meer over: https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/landen/mensenrechten-nederland/etnisch-profileren

Wat kun jij doen tegen etnisch profileren?

Etnisch profileren is altijd on(te)recht. De rege ring zegt al jaren dat ze tegen etnisch profileren is, maar doet bijna niks om dit probleem tegen te gaan. Stop NU discriminatie door de overheid, en roep het nieuwe kabinet op om eindelijk een einde te maken aan etnisch profileren.

Voel je je gediscrimineerd, of zie je dat iemand anders wordt gediscrimineerd door de politie, Koninklijke Marechaussee of een andere wetshandhaver? Doe er wat mee!

Je kunt een klacht indienen bij de overheidsinstelling, bijvoorbeeld bij de politie met het digitale formulier: https://www.politie.nl/contact/complimentofklacht/klachtformulier.html

Melden kan bij één van de antidiscriminatiebureaus in Nederland. Deze bureaus kunnen je adviseren of je helpen met bemiddeling of een (klacht)procedure.

Zie www.dicriminatie.nl  of bel 0800-0880 (gratis).

Discriminatie door de politie, Marechaussee of een boa kun je ook melden bij: https://controlealtdelete.nl/doeeenmelding

Soms is het beter om aangifte te doen. Zoek daarvoor advies van een advocaat.

https://www.amnesty.nl/forms/petitieetnischprofileren

Meedoen?

Doe mee aan onze acties en help ons in onze strijd voor een betere wereld !

Op deze pagina zie je alle lopende acties: https://www.amnesty.nl/kominactie.  Ook kun je je op deze pagina aanmelden voor spoedacties, die krijg je dan via de mail.

Voor meer informatie over Amnesty Parkstad:

Zie onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/amnestyparkstad

of neem contact op met onze voorzitter John Kusters johnkusters1@hotmail.com