Stiltekring voor Vrede: ‘Give Peace a Chance!’

Het Vredesplatform Heerlen organiseert, in samenwerking met het Vredesburo Heerlen en HeerlenMondiaal op zaterdag 4 november een Stiltekring voor Vrede.

Deze Stiltekring vindt plaats op de kruising van de Promenade en de Honigmannstraat van 14.00 tot 14.30 uur.

De Stiltekring wil alle mensen die onder oorlog of gewapend conflict lijden of anderszins onderdrukt worden, een boodschap van hoop en kracht sturen waarbij wij denken aan Oekraïne, Syrië, Afghanistan en Iran, Jemen en de Hoorn van Afrika.

Vanzelfsprekend staan we in het bijzonder stil bij de oorlog tussen Israël en de Gazastrook.

Wij kiezen partij voor de Vrede en onze gedachten gaan uit naar de vele duizenden burgerslachtoffers, hun treurende nabestaanden en naar de lijdende burgerbevolking van Gaza. Wij roepen voor de korte termijn op tot een staakthetvuren of tenminste langdurige gevechtspauzes waarin water en noodhulp de bevolking kan bereiken, elektriciteit en medische hulp voor de ziekenhuizen en dat de gegijzelden worden vrijgelaten.

Voor het zoeken naar Vrede moeten de akkoorden van Oslo het uitgangspunt zijn en een uiteindelijk onafhankelijke Palestijnse staat die in Vrede leeft met haar buurland Israël.

Wij hopen dat veel mensen hun steun komen betuigen voor een wereld waarin vrede de boventoon voert. Hoewel het protest in stilte gebeurt, worden mensen wel uitgenodigd om vlaggen of borden met vredeswensen mee te nemen.

Expliciete steun aan één van de strijdende partijen wordt niet gewaardeerd.

Stiltekring

Op te veel plekken op aarde is Vrede ver weg; het lijkt onbereikbaar. Vanuit haat en machtsmisbruik worden gruweldaden begaan. Het geweld escaleert. Vele onschuldige burgerslachtoffers vallen.

Een Stiltekring is een krachtig statement tegen oorlog en een symbool van een gezamenlijke wens of hoop om conflicten te stoppen. In stilte betuigt men solidariteit met miljoenen mensen en hun enorme leed in conflictgebieden.

Wij wijzen ook op de noodzaak tot een snelle beëindiging van oorlogsgeweld en het bieden van perspectief op het leven in vrede en vrijheid voor iedereen.

Voor meer informatie over deze Stiltekring kunt u terecht bij:

Harrie Winteraeken

06-52375611  hwinteraeken@hotmail.com