Vredeswandeling langs Vredestekeningen

Het Vredesplatform Heerlen organiseert op Vredeszondag 24 september a.s. in het kader van de Vredesweek 2023 een Vredeswandeling of Walk of Peace in het centrum van Heerlen.

Deze (jaarlijkse) Walk of Peace / Vredeswandeling is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen.

De Walk of Peace wordt dit jaar voor de achtste maal door de landelijke Vredesorganisatie PAX georganiseerd. Zie ook de website: https://vredesweek.nl/walkofpeace

De wandeling zal langs een aantal etalages voeren waar Vredestekeningen zijn te zien.

De wandeling begint om 14.00 op het Spoorplein (Maankwartier), boven bij de ingang van het station.

Het Vredesplatform Heerlen wil zich inzetten voor vrede, vrijheid, waarheid en recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven en vindt het daarbij essentieel om ook kinderen hierover te laten nadenken.

Het maken van een Vredesteking is volgens ons een mooie en creatieve uiting van het thema van de Vredesweek 2023 ‘Iedereen kan wat voor vrede doen’

Het platform heeft aan enkele basis en VMBO scholen scholen gevraagd om de leerlingen een Vredestekening te laten maken.

Ook zijn via het Apostolisch Genootschap tekeningen aangeleverd.

Deze tekeningen zullen in de Vredesweek worden opgeplakt in een x tal etalages die tijdens de Vredeswandeling zullen worden bezocht.

Hier en daar worden Vredesgedichten en verhaaltjes voorgedragen.

De wandeling zal zo’n uur en een kwartier duren en eindigt in Café Pelt, Pancratiusplein 48. Daar is gelegenheid is om na te praten en voor het delen van indrukken en ervaringen.

Er wordt koffie/thee met vla geserveerd.

Deelname is gratis.

Voor meer informatie over deze walk of peace/verdeswandeling kunt u terecht bij:

Harrie Winteraeken
06-52375611 hwinteraeken@hotmail.com