Café Mondiaal : Klimaatrechtvaardigheid

Op donderdag 14 september organiseert Heerlen Mondiaal de 86 ste editie van Café Mondiaal met als thema: Klimaatrechtvaardigheid.

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pelt gelegen aan de Pancratiusstraat 48 in Heerlen.

De Vredesweek 2023 is van zaterdag 16 tot en met zondag 24 september. Het thema van de
Vredesweek 2023 is ‘“Iedereen kan wat voor vrede doen’. Wat betekent dat thema? In een
‘voorbereidende’ Café Mondiaal gaan we hierop in.

Wij hebben hierbij het voorbeeld ‘Klimaatrechtvaardigheid’ gekozen: hoe gaan we om met de mensen en de volken die het slachtoffer zijn/ worden van de klimaatverandering? En hoe moeten we daarvoor in actie komen?

Hoewel de gevolgen van klimaatverandering inmiddels zichtbaar zijn, is het nog steeds van
belang om verdere opwarming te voorkomen en rechtvaardig de gevolgen van klimaatverandering te verdelen, actie te vragen en daarvoor ook actie te voeren.

Zoals in het verleden de Vredesbeweging stevige acties met betrekking tot kernwapens niet schuwde, zo zijn er ook met betrekking tot klimaat groepen actief.

Extinction Rebellion is een van de meest bekende actiegroepen die op dit terrein zichtbaar actief is. XR organiseert creatieve, geweldloze en soms disruptieve acties om zo blijvende verandering teweeg te brengen. Twee leden van XRHeerlen zullen hun standpunt toelichten.

Er wordt op basis van interactieve stellingen gediscussieerd over de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de politiek, het sentiment en op de oplossing van problemen. Een smartphone is handig voor een optimale beleving.

Iedereen is van harte welkom.

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal en het Vredesplatform Heerlen.

Henk Dado van het Vredesplatform verzorgt de korte inleiding en begeleidt ons gedurende de interactieve sessie. Leo de Groot zal wat vertellen over zijn persoonlijke betrokkenheid bij de acties tegen kernwapens.

Zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken de discussie leiden.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij:
Harrie Winteraeken
0652375611 hwinteraeken@hotmail.com