Café Mondiaal: Hoe moet de Zuid-Limburgse akkerbouw verduurzamen ?

Op donderdag 2 februari 2023 organiseert Heerlen Mondiaal de 82 ste editie van Café Mondiaal met als thema: Hoe moet de Zuid-Limburgse akkerbouw verduurzamen ? ? 

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pelt gelegen aan de Pancratiusstraat 48 in Heerlen.

Geleidelijk aan dringt het besef door dat de landbouw in Zuid-Limburg, net als in veel andere delen van Nederland, echt moet verduurzamen.

De huidige, gangbare landbouw heeft te veel nadelen, denk maar aan de stikstofproblematiek, (overmatig) gebruik van bestrijdingsmiddelen en de afname van de biodiversiteit, de waterafvoer bij hevige neerslag en modderoverlast, de overbemesting, vervuiling van lucht, grond en oppervlaktewater en de afname van de genietbaarheid van het landschap.

Ook voor de boer zijn er nadelen, zoals lage prijzen, een uitgeputte bodem die minder vocht kan vasthouden voor droge tijden, een smal evenwicht tussen de enorme kosten en noodzakelijke investeringen en het rendement.

Lang zijn mechanisatie en schaalvergroting gezien als dé wijze van economische vooruitgang. Boeren voor de bank. Daarbij wordt voor lief genomen dat veel kosten worden afgewenteld op de samenleving.

Maar de inzichten zijn veranderd, onder andere door de klimaatverandering en de stikstofproblematiek.

Op Rijksniveau wordt de verduurzaming van de landbouw al noodzakelijk gevonden en men streeft hierbij naar krimp van de intensieve veeteelt en een akkerbouw met een minder intensief bodemgebruik: ‘natuurinclusieve landbouw’, ‘kringlooplandbouw’ of ‘regeneratieve landbouw’. Bij deze vormen van akkerbouw is er evenwicht tussen inbreng en opbrengst, waarbij de kwaliteit van de bodem en de biodiversiteit zich herstellen. De biologische teeltmethoden kunnen hierbij als voorbeeld dienen.

Maar hoe bereik je een 100 % duurzame landbouw in Zuid-Limburg? Met overtuiging, een zak met geld of regels? In ieder geval moet de duurzame boer ook in de toekomst aan zijn werk redelijk verdienen en voldoende voldoening overhouden. Dat moeten boeren en samenleving samen realiseren, want het heeft geen zin om met omgekeerde vlaggen tegenover elkaar te staan: het noodsignaal van de boeren versus het noodsignaal van de natuur en de samenleving.

Daar willen we het in deze Café Mondiaal over hebben. Biologische boer Norbert Huijts zal hierover zijn visie geven en deelnemen aan het gesprek.

Café Mondiaal
Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal en zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken de discussie leiden.

Informatie over inleider Norbert Huijts:

Tot eind 2017 was hij de eigenaar van biologisch akkerbouwbedrijf Kasteelhoeve Puth in Voerendaal.

Ondanks dat hij nu met pensioen is blijft hij de biologische landbouw volgen.

Op de blog http://www.kasteelhoeveputh.nl/blog schrijft Norbert wat hem bezig houdt op het gebied van de landbouw (vooral de noodzakelijke biodiversiteit), de energie transitie en zijn andere bezigheden.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij:

Harrie Winteraeken  06-52375611    hwinteraeken@hotmail.com