Help Afghaanse mensen in Afghanistan

Onze redactie ontving van de voorzitter van Stichting SCAN, Ali Daliry onderstaande oproep.

In april, toen ik bezig was met het organiseren van mijn feest (vanwege het ontvangen van een
lintje), dacht ik, zoals altijd, aan de arme mensen in Afghanistan. Ik voelde me niet goed om hier een feest te organiseren, terwijl mensen in Afghanistan géén eten hebben.

Dus dit was een moeilijke situatie. Ik ben lid van een WhatsApp groep (Yaran Hamwatan) een groep van familie, vrienden, oude klasgenoten, oude buren in Afghanistan en …
Toen ik in de groep was, heb ik mijn gevoel verteld aan hun, en gezegd dat wij samen iets moeten doen.

Wij hebben een oproep gedaan en bijna iedereen heeft mij geholpen om arme mensen in
Afghanistan te helpen. Er is geld ingezameld waarmee 62 voedselpakketten (olie, rijst, suiker, bonen, sojabonen, erwten,pasta en macaroni) zijn gekocht en deur aan deur zijn afgegeven aan diegenen die het het hardst nodig hadden.

Ik vind dit een hele geslaagde actie en daarom willen wij nu verder gaan om nog meer geld in te
zamelen zodat wij nog meer arme mensen blij kunnen maken.

Wilt u ook deelnemen aan deze actie?
Wilt u Afghaans mensen in Afghanistan blij maken?
Stort dan uw bijdrage op onze ING rekening: t.n.v. Stichting SCAN, – IBAN: NL75 INGB 0009673353

BIC: INGBNL2A

Vermeld dan: Help Afghan people in Afghanistan.

Alvast bedankt, ook namens Afghaanse mensen in Afghanistan.