Vooraankondiging: ThemaTheater “Zelf Sjöldj”

Op zondag 2 juni om 14.00 organiseren ATD Vierde Wereld Zuid Limburg samen met de Andreas parochie en stichting Turba het ThemaTheater “Zelf Sjöldj” in de Andreas-parochie, Palestinastraat 326, Heerlen

Tijdens deze middag worden in sketches, monologen en liedjes verhalen verteld van mensen die in armoede leven of hebben geleefd. Verhalen met een traan, maar zeker ook met een glimlach en soms zelfs met een schaterlach.

Onderdeel van het ThemaTheater is ook dat de gasten worden uitgedaagd om zelf na te denken over hun opvatting over armoede.

Het ThemaTheater wordt verzorgd door acteurs en medewerkers van stichting Turba.

U bent van harte welkom, graag even aanmelden liefst voor 24 mei via de mail
045-5325092 (Marion Braad)
045-8886198 (Joze Kersten)

Door de financiële bijdrage van het Kansfonds wordt deze themabijeenkomst gratis aangeboden aan lokale vrijwilligersorganisaties. Het Kansfonds staat voor een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken.

Meer informatie over het Kansfonds kun je vinden op: