Café Mondiaal : Generatie Vrede

Op donderdag 8 september organiseert Heerlen Mondiaal de 78ste editie van Café Mondiaal met als thema: Generatie Vrede 

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pelt gelegen aan de Pancratiusstraat 48 in Heerlen.

De Vredesweek 2022 is van zaterdag 17 tot en met zondag 25 september en heeft als thema: ‘Generatie Vrede’.

Wat betekent dat thema? In een ‘voorbereidende’ Café Mondiaal gaan wij hierop in.

De ‘huidige’ vredesbeweging heeft zijn wortels in de 70’er en 80’er jaren van de vorige eeuw, onder andere via de strijd tegen de Neutronenbom, en protesten tegen de plaatsing van kernwapens voor de middellange afstand Kruisraketten, Pershing 2- en SS20-raketten in Europa. Sindsdien zijn er talrijke oorlogen en gewapende conflicten geweest en nog momenteel gaande (Oekraïne, Syrië, Afghanistan, Jemen, Hoorn van Afrika, enzovoort) en heeft de vredesbeweging inmiddels meer generaties.

Henk Dado van het Vredesplatform Heerlen zal in een korte inleiding terug- en vooruitkijken en onder andere de vredesacties door de jaren heen in historisch perspectief plaatsen en hij zal aandacht besteden aan de vrede-bedreigende ontwikkelingen op dit moment. Wat zijn de actuele zorgen, onder andere van de huidige jonge generaties-X, -Y en -Z?

Vervolgens zal tijdens een levendige sessie van gedachten worden gewisseld over de al dan niet succesvolle rol van activisme door oudere en jongere generaties. Welk handelingsperspectief is er?

Er wordt op basis van interactieve stellingen gediscussieerd over de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de politiek, het sentiment en op de oplossing van problemen. Een smartphone is gewenst voor een optimale beleving. Iedereen (oorlogskinderen, babyboomers, veertig- en vijftigers, generatie-X, -Y of -Z) is van harte welk welkom.

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door Vredesplatform Heerlen en HeerlenMondiaal. Henk Dado van het Vredesplatform verzorgt de korte inleiding en begeleidt ons gedurende de interactieve sessie. Zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken de discussie leiden.

Het Vredesplatform Heerlen is ook ‘Ambassade van Vrede’ van PAX: https://vredesweek.nl/ambassades/ambassade-heerlen.

Meer informatie over de Vredesweek 2022 over het algemeen kunt u vinden op: https://www.vredesweek.nl/

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij:

Harrie Winteraeken  06-52375611    hwinteraeken@hotmail.com