Stiltekring voor Vrede

Vredesplatform Heerlen organiseert in samenwerking met HeerlenMondiaal en het Missionair Overleg Parkstad een Stiltekring op de eerste dag van de Vredesweek 2022, zaterdag 17 september.

Deze Stiltekring vindt plaats op de kruising van de Promenade en de Honigmannstraat van 12.00 tot 12.30.

De Stiltekring wordt georganiseerd om alle mensen die onder oorlog of gewapend conflict lijden, een boodschap van hoop en kracht te sturen.

Wij denken in het bijzonder aan Oekraïne, Syrië, Afghanistan, Jemen en de Hoorn van Afrika.

Vredesorganisatie PAX en de Ambassades van Vrede organiseren dit stil protest op veel plaatsen in heel Nederland.

Een Stiltekring is een krachtig statement tegen oorlog en een symbool van een gezamenlijke wens of hoop om conflicten te stoppen. In stilte betuigt men solidariteit met miljoenen mensen en hun enorme leed in conflictgebieden. Dit gezamenlijke initiatief legt de nadruk op geweldloos verzet, steun voor democratiseringsbewegingen en leven in vrede en vrijheid.

Wij hopen dat veel mensen hun steun komen betuigen voor een wereld waarin vrede de boventoon voert. Hoewel het protest in stilte gebeurt, worden mensen wel uitgenodigd omvl aggen of borden met vredeswensen mee te nemen.

Rondom de Stiltekring zullen enkele leden van het Vredesplatform het winkelende publiek aanspreken (even) mee stil te staan.

Het Vredesplatform Heerlen is ook ‘Ambassade van Vrede’ van PAX: https://vredesweek.nl/ambassades/ambassade-heerlen.

Meer informatie over de Vredesweek 2022 over het algemeen kunt u vinden op https://www.vredesweek.nl/

Voor meer informatie over de stiltekring of over de andere activiteiten in deze vredesweek kunt u terecht bij:

Harrie Winteraeken  06-52375611    hwinteraeken@hotmail.com