Fietsketting tegen nieuwe Kerncentrales

De kerncentrales van Doel 3 en Tihange 2 gaan in oktober 2022 en respectievelijk februari 2023 dicht.

Die beslissing is in België genomen en is ook definitief. Daarmee valt de dreiging van de zogenaamde scheurtjes reactoren weg. Uiteraard zullen we u daarover op de hoogte houden.

Echter om tijdig de klimaatdoelstellingen te behalen wordt de roep om meer nieuwe kerncentrales groter; zowel in Nederland als in het buitenland, zowel in de politiek, alsook onder de bevolking.

Kernenergie is echter belastend voor komende generaties, is heel erg duur, is niet flexibel en komt te laat om de klimaatcrisis te keren. Ook komen ongelukken in kerncentrales frequenter voor dan vaak ingeschat.

Een internationale beweging, bestaande uit Duitsers, Belgen en Nederlanders heeft daarom het plan opgevat om een actie te organiseren met een tegengeluid:

“Fietsketting tegen kerncentrales”

De organisatie van het fietsprotest is in handen van het Duitse Ausgestrahlt, een Duitse milieu-organisatie, die zich al lange tijd verzet tegen kernenergie.

Het betreft een meerdaagse demonstratieve fietstocht tegen nieuwe kerncentrales, die start op 9 juli in Tihange, om via Luik, Maastricht, via Duitsland naar Almelo (Urenco) te gaan en aandacht te vragen voor het feit dat kernenergie géén oplossing is voor ons klimaatprobleem.

Ook zijn extra investeringen in duurzame energie noodzakelijk.

Op 10 juli om ca. 13.00 doet deze actie Maastricht aan, waarbij de fietsers die uit Tihange en Luik komen op de Markt zullen worden onthaald.

Er vindt dan een demonstratieve manifestatie plaats, met sprekers en een optreden van het koor “de Stem des Volks”.

Rond 14 uur worden de fietsers uitgewuifd en vertrekken richting Aken.

Vereniging Stop Tihange Nederland (VSTN) steunt deze actie en hoopt u dan ook te zien bij deze fietsdemonstratie.

Ook kunt u een stuk(je) meefietsen. Daarvoor kunt u zich opgeven via onderstaande link.

Voor informatie kunt u ook contact opnemen met de plaatselijke coördinator:
Leo Maathuis via 06-34832345 of Leo.Maathuis@kpnplanet.nl.

Meefietsen? Dan opgeven bij WISE: https://wisenederland.nl/fietsketting-tegen-nieuwe-kerncentrales/

Voor meer informatie:

http://www.stop-tihange.org/nl
https://www.ausgestrahlt.de/