Voedsel voor Afghanistan

Na de succesvolle actie: Kolen voor Afghanistan begon Stichting Scan een nieuwe actie: Voedsel voor Afghanistan.

Met deze actie zamelde Scan geld in waarmee in Afghanistan, lang houdbaar voedsel werd gekocht en uitgedeeld aan de arme mensen.

In totaal bracht de actie € 3899,09 op en dit werd bijeengebracht door mensen uit 3 landen:

  1. Nederland € 1496,09
  2. Duitsland € 1110,00
  3. Iran € 1496,09

U kunt stichting Scansteunen door een bijdrage over te maken op rekeningnummer:

IBAN: NL75 INGB 0009673353

BIC: INGBNL2A

t.n.v. stichting Scan

onder vermelding van gift

voor meer informatie: https://stichtingscan.com/