Voorjaarswandeling

 

Het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg organiseert op zaterdag 14 mei 2022 een voorjaarswandeling door Heerlen onder leiding van Hans Pannemans.

Deze wandeling begint om 14.00, de start is op het kruispunt Groene Boord / Putgraaf, en duurt circa 1,5 uur.

Na afloop is er een nazit bij de 2 gezusters / Luciushof op de putgraaf 3 in Heerlen.

Stuyts’ stratenplan /stedenbouwkundig plan om snelle bevolkingsgroei in Heerlen op te vangen. We wandelen door een deel van dit, gedeeltelijk uitgevoerde, plan. Rechts: Jan Stuyt.

Het thema is de stedenbouwkundige ontwikkeling van Heerlen, en de hele Mijnstreek, begin 20ste eeuw, als gevolg van de bouw en de ex-ploitatie van de steenkolenmijnen. Speciale aandacht is er voor architect Jan Stuyt die hierin een belangrijke rol heeft gespeeld. Ook zal gewezen worden op het humanistische aspect in deze plannen.

Wilt u mee doen? Geeft u zich dan even op via:  h.v.zuid.limburg@home.nl  ?

Voor meer informatie:

Elske Mooij

h.v.zuid.limburg@home.nl

06-52227260

 

Https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-zuid/zuid-limburg/