Bevrijdingsdag 5 mei

De vlag gaat in Top.

Op 5 mei wordt u door het Nationaal Comité 4 en 5 mei en Comité 4 en 5 mei Heerlen , net als ieder jaar, opgeroepen om de gehele dag de vlag uit te hangen.

Oorlog en vrede

Van 14.00 – 15.30 in de bieb van Schunck dragen Happy Hendrix en Dick Gebuys  gedichten en teksten over oorlog, bevrijding en vrede voor.

Aansluitend ontsteking van het vredesvuur op het Pancratiusplein. Lopers van Atletiekvereniging AVON zullen het vuur dit jaar ween naar Heerlen brengen.