Terugblik lezing Luc Vankrunkelsven

 De Amazonewerkgroep Heerlen vraagt aandacht voor de vernietiging van het regenwoud in Brazilië en het lot van haar bewoners.
Op 27 oktober organiseerde de groep in de Andreaskerk een lezing door Luc Vankrunkelsven. Luc, Norbertijn van Averbode, die al meer dan twintig jaar werkt voor een gezonde landbouw, zowel in België als in Brazilië.
In zijn lezing gaf hij aan dat hier de meeste belangstelling uitgaat naar de Amazone, maar dat de zuidelijker gelegen Cerrado veel meer schade heeft opgelopen. Meer dan de helft van de natuurlijke vegetatie is ten prooi gevallen aan de landbouw, in het bijzonder de sojateelt. Daardoor is de miljoenen jaren oude vegetatie verdwenen en is de oorspronkelijke bevolking op veel plaatsen verdreven.
Europa, in het bijzonder Nederland, is een grote afnemer van de soja uit de Cerrado. Rotterdam is de grootste sojahaven van Europa. De soja wordt voornamelijk gebruikt als veevoer. Door deze manier van vlees- en melkproductie vernietigen wij de Cerrado en veroorzaken wij hier een enorm mestoverschot en stikstofprobleem. Daarom is het belangrijk dat wij, zowel in Brazilië als in Nederland op een duurzame circulaire landbouw overgaan.
Na de lezing zagen we de film Met de voeten op de grond van Louise Amand. Daarin kwamen Braziliaanse boeren aan het woord. Grote sojaboeren die zich verdedigen met dezelfde argumenten als hun collega’s in Nederland: wij moeten de wereld voeden en daarom moeten wij grootschalig en efficiënt soja verbouwen. En boeren die met natuurlijker methoden voedsel verbouwen voor de lokale bevolking met veel liefde voor de natuur.
Na de film discussieerde wij met Luc over wat voelden, wilden weten en wat we kunnen doen.
Veel aanwezigen waren onder indruk van de film
Aan het eind van de bijeenkomst las Marcel Mollink op verzoek van Luc onderstaand gedicht van Vaclav Havel voor. Het kan ons bemoedigen bij onze activiteiten voor een betere wereld, ook al weten we niet of we zullen slagen.

Hoop
Diep in onszelf dragen wij de hoop. Als dat niet het geval is, is er geen hoop meer.
Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd.
Hoop
in deze diepe en krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is ongeacht de afloop, het resultaat.
Václav Havel