Drinkwaterput internaat Ballaré Plateau – Niamey

Stichting Aman-Iman heeft voor een internaat voor meisjes / jonge vrouwen een watertank laten bouwen.

In het internaat gelegen op het Ballaré Plateau in het luchthavendistrict van Niamey hebben meisjes en jonge vrouwen geen toegang tot schoon drinkwater.

In het internaat worden jonge vrouwen opgevangen die geen onderdak hebben en geen educatie ontvangen. De vrouwen zijn vaak zeer afhankelijk van aalmoezen. Ook leven zij in voortdurend angst om seksueel misbruikt te worden of een kind huwelijk te moeten aangaan. Men start met de opvang en educatie van 40 jonge vrouwen / meisjes. In de toekomst is het de bedoeling dat er meer meisjes de mogelijkheid krijgen om hier tijdelijk onderdak te krijgen met de mogelijkheid tot onderwijs.

Als gevolg van culturele beperkingen moet men constateren dat in veel Afrikaanse landen, waaronder Niger, nog veel jonge meisje uitgehuwelijkt worden op zeer jonge leeftijd en vaak ook op zeer jonge leeftijd besneden worden. Vaak met zeer schadelijke gevolgen voor de meisjes.

De besnijdenis wordt doorgaans uitgevoerd door een traditionele besnijdster (exciseuse) bij het meisje thuis, met of zonder anesthesie, en vaak met niet gesteriliseerd, soms traditioneel materiaal.

In andere gevallen wordt de ingreep uitgevoerd door medisch geschoold personeel, vaak met als argument dat het proces dan veiliger verloopt, en complicaties vermeden worden.

De Wereldgezondheidsorganisatie verwerpt echter die verantwoording.(bron: Female genital mutilation – Fact sheet. Wereldgezondheidsorganisatie januari 2018)

Op dit moment zijn ruim 200 miljoen meisjes en vrouwen wereldwijd slachtoffer van besnijdenis, ook wel Female Genitale Mutilation (FGM) genoemd. 44 miljoen van deze slachtoffers zijn nog geen vijftien jaar oud. Het besnijden van meisjes en jonge vrouwen is een verminking van het lichaam en een schending van de meest fundamentele rechten. Slachtoffers worstelen levenslang met de fysieke en emotionele gevolgen van de ingreep. De Verenigde Naties spreken zelfs van marteling. Bron: WHO, 2020; Unicef, 2016

In Niger is de scholing van kinderen en vooral van jonge meisjes een van de prioriteiten van de autoriteiten, ten einde om besnijdenissen tegen te gaan. Daarom is het van belang acties in deze richting te ondernemen om de regering te steunen bij het opzetten van particuliere schoolcentra of internaten voor jonge meisjes uit kwetsbare gezinnen of gezinnen met een laag inkomen.

Ook zal de toegang van meisjes tot onderwijs bijdragen tot het terugdringen van kind huwelijken en vrouwenbesnijdenis. Hun empowerment door een baan en inkomsten te verstevigingen en zo hun onafhankelijkheid te vergroten. In het kader hiervan zal het internaat meisjes onderwijs te geven om analfabetisme terug te dringen onder jonge vrouwen en het aanleren van ambachten zoals naaien, banketbakkerijen, koken met het oog op hun emancipatie en de mogelijkheid om op een dag over hun toekomst te beslissen.

Dit is wat men voor ogen heeft om het land vooruit zal helpen.

En zoals een gezegde luidt: “water is de bron van het leven”. Elke inrichting, structuur of onderneming heeft drinkwater nodig in haar lokalen voor de bewoners.

Meer informatie over het project kunt U lezen op de website van Stichting Aman-Iman, klik hier