Vijfde Nieuwsbrief MOP verschenen

De vijfde Nieuwsbrief 2021 van het Missionair Overleg Parkstad (MOP) met nieuws en aandacht voor activiteiten in oktober en november 2021 is hier te vinden.

Wie deze Nieuwsbrief tweemaandelijks in zijn of haar e-mailbox wil terugvinden, kan een mail sturen aan:

Ans Houben (ajhouben@hetnet.nl)

of

Guus Prevoo (guus.prevoo@home.nl).