Shell Must Fall actie bij ABP Heerlen

 

Klimaatcoalitie Parkstad is uiteraard vóór de energietransitie van fossiele naar duurzame energie, dit is namelijk noodzakelijk, willen wij deze planeet leefbaar houden. Er staat echter een kapitaalkrachtige organisatie in Heerlen die deze transitie tegenwerkt.

ABP
ABP is het pensioenfonds van onder andere alle docenten, ambtenaren en politieagenten in Nederland. Met 3 miljoen deelnemers en een totaal beschikbaar vermogen van € 466 miljard staat ABP qua kapitaal op plek acht van de wereld en zijn ze het grootste pensioenfonds van Europa. Het hoofdkantoor van ABP staat sinds 1969 in Heerlen.

Energietransitie
De sluiting van de mijnen was het gevolg van de transitie van kolen naar gas. Nu staan we voor de volgende, zeer noodzakelijke energietransitie. Dit is de overgang van grijze naar groene energie, oftewel van fossiele naar duurzame energie. De opwarming van de aarde wordt voor een groot deel veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen door fossiele brandstoffen.

ABP belegt momenteel 17,4 miljard euro in de fossiele industrie, dat is 64 % van hun totale energieportefeuille. Onderdeel van die beleggingen zijn zo’n 300 kolen-, olie- en gasbedrijven, waaronder Shell, BP, ExxonMobil en Total. Hiermee draagt ABP dus actief bij aan de instandhouding van het huidige systeem van energievoorziening.

In dit huidige systeem komt 93% van alle verbruikte energie voort uit fossiele brandstof.

ABP & Shell

Hoezo voeren wij actie tegen Shell bij het ABP? ABP heeft als overtuiging dat zij verandering van binnenuit kunnen bewerkstelligen bij bedrijven in de fossiele industrie. Toch laat de werkelijkheid zien dat ABP het laat afweten, als er concreet voor verandering gestemd kan worden. In de aandeelhoudersvergadering van Shell wordt al enkele jaren een resolutie ter stemming gebracht van het aandeelhouderscollectief Follow This. Deze resolutie eist dat Shell doelen gaat stellen die in lijn zijn met het Parijs-akkoord. Het Parijs-akkoord is onderdeel van een internationaal klimaatverdrag dat in 2015 werd gepresenteerd. De belangrijkste doelstelling van het akkoord is de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad Celsius. ABP stemt al jaren tegen deze resolutie of onthoudt zich van stemmen.

Shell Must Fall

18 mei 2021 is er weer een aandeelhoudersvergadering van Shell. Deze dag laten wij niet onopgemerkt voorbij gaan, maar wij willen het ABP wakker schudden en laten weten dat wij het niet eens zijn met het gevoerde beleid. Haal ONS geld uit de fossiele industrie!

Op dinsdag 18 mei om 13.00 zullen wij daarom actie voeren voor het hoofdkantoor van het ABP in Heerlen.

Eisen Klimaatcoalitie Parkstad

De klimaatcoalitie heeft een achttal eisen opgesteld voor de 7 gemeenten die onderdeel uitmaken van Parkstad. Deze actie sluit aan bij onze eis voor een fossiel vrij Parkstad. Overheidsgeld hoort niet thuis in aardolie, aardgas en steenkool.

Contact

Klimaatcoalitie Parkstad is te bereiken via:

klimaatcoalitieparkstad@gmail.com

facebook.com/KlimaatCoalitieParkstad

https://www.instagram.com/klimaatcoalitieparkstad/