Vooraankondiging: Amnesty Collecte 2021

Ook dit jaar vind in maart de jaarlijkse collecte plaats voor Amnesty International en wel van 15 t/m 20 maart 2021.

Waarom collecteren?

Om onafhankelijk te blijven ontvangt Amnesty géén subsidies van overheid en multinationals en is zij geheel aangewezen op giften.

Met giften, zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt.

De collecte bracht in 2019 in geheel Nederland € 1.215.205 op.

Digitaal Collecteren

Ook dit jaar heeft elke collectant een QR-code op zijn/haar legitimatiebewijs heeft staan. Hiermee kunnen de mensen met hun smartphone ook digitaal doneren, als ze geen contant geld in huis hebben.

Wilt U helpen?

Er is dringend behoefte aan collectanten.

Kunt u zich anderhalf tot twee uur vrij maken in die week en wilt u ons helpen met collecteren, meldt u zich dan aan als collectant bij:

Kees van Veen.

Hij is collectecoördinator voor Kerkrade en Landgraaf, maar kan u in contact brengen met de coördinator van uw regio.

Voor meer in formatie: Kees van Veen c.van.veen@home.nl of 06-42311835.

https://www.amnesty.nl/steun-ons/collecte