Dag van de Mensenrechten – Write for Rights

 

Het organiseren van de jaarlijkse Amnesty-schrijfactie “Write for rights” op 10 december 2020 kon deze keer niet volgens het normale “draaiboek” worden georganiseerd.

U begrijpt: de corona-maatregelen !

Op de eerste plaats was het lange tijd de vraag of die schrijfactie wel zou kunnen doorgaan. De vaste locatie in het SCHUNCK-Glaspaleis was gesloten. De traditionele fakkeltocht door   het centrum van Heerlen bleek ook niet mogelijk om te voorkomen dat er teveel mensen op één plek bij elkaar waren.

Maar “Rechten van de Mens blijven altijd van kracht !” en dus werd de schrijfactie van 13.00 tot 20.00 uur gehouden in “De twee Gezusters” (Luciushof).  Aan tafels op voorgeschreven af-stand en met een maximum van aantal personen.

Voor iedereen, die meedeed, was een aparte envelop met, corona-veilig, de nodige voorbeeld-brieven, een eigen pen, briefpapier enz. Dat alles resulteerde aan het einde van de dag in:  178 brieven en 118 kaarten voor de 10 personen waarvoor geschreven kon worden.

Hierbij wil ik iedereen bedanken, die geholpen hebben om tot dit aantal te komen.

De fakkeltocht door het centrum van Heerlen rond 17.00 uur werd vervangen door corona-beperkte kleine groepjes mensen die op 3 plekken met spandoeken en borden aandacht vroegen voor de “Rechten van de Mens”.

Die aandacht die kregen ze, misschien wel meer dan bij de traditionele fakkeltocht, want nu bleven een aantal voorbijgangers geïnteresseerd staan en vragen naar de bedoeling van deze “Dag van de Rechten van de Mens”.

Zeker de moeite waard !

  

 

 

Voor meer informatie over het werk van Amnesty international (Parkstad) kunt u zich wenden tot :

Kees van Veen,

Amnesty International 637 Parkstad Limburg

c.van.veen@home.nl en/of 06-42311835.