Super Supermarkt Keurmerk voor Danny Roosenboom

Vrijdag, 10 juli 2020, heeft wethouder Charles Claessens namens de Gemeente Heerlen, Heerlen Mijn Stad en de Fairtrade werkgroep Heerlen naar aanleiding van de (her)certificering SSK (Super Supermarkt Keurmerk) aan Danny Roosenboom van PLUS Danny Rosenboom te Hoensbroek de gelukwensen overgebracht en een boeket bloemen overhandigd.

Danny Roosenboom staat als zelfstandige supermarktondernemer bekend om zijn lokale betrokkenheid. Hij kent zijn klanten en omgeving waardoor het voor hem de normaalste zaak ter wereld is om iets extra’s te doen voor de wijk of buurt, te denken valt hierbij aan het sponsoren van een sportclub, het zorgen voor een veilige winkelomgeving, faciliteiten voor minder validen en het aanbieden van werkplekken voor arbeidsgehandicapten.

Zijn lokale en maatschappelijke betrokkenheid is ook tijdens de corona periode duidelijk geworden. Zo heeft hij o.a. medewerkers die normaal in de horeca werkzaam zijn tewerkgesteld in zijn supermarkt waardoor (tijdelijke) werkeloosheid is voorkomen.

Zijn (ondernemers) beleid ademt maatschappelijke betrokkenheid, het SSK keurmerk maakt dit onderscheidend ondernemerschap zichtbaar.

SSK supermarkten onderscheiden zich op zeven thema’s, namelijk:

  • lokale betrokkenheid
  • stimulerend personeelsbeleid
  • onderscheidend assortiment
  • duurzaam met energie
  • veiligheid en preventie
  • afvalinzameling en –reductie
  • transport en logistiek

Voedselbank
Alle producten die niet meer in de winkel verkocht worden gaan rechtstreeks naar de lokale voedselbank. Hierdoor wordt er minder voedsel verspild en kan een pakket worden verstrekt aan mensen die onder de armoedegrens leven.

Het keurmerk is een initiatief van brancheorganisatie het Vakcentrum en is ontwikkeld in samenwerking met onderzoeksinstituut TNO.

Van de redactie: Danny was een van de kartrekkers om van Heerlen een fairtrade gemeente te maken.