Parkstad staat stil bij racisme

De gewelddadige dood van George Floyd in Minneapolis (Verenigde Staten) waardoor acties tegen racisme en discriminatie over het algemeen – en Nederland in het bijzonder – extra in de belangstelling kwamen te staan was voor HeerlenMondiaal de aanleiding om op:

Zaterdag 20 juni vanaf 14.00 de demonstratie: “Parkstad staat stil bij racisme” te organiseren met als startpunt het Van Grunsvenplein te Heerlen.

Het doel van deze demonstratie is ook in Parkstad Limburg mensen de gelegenheid bieden om te demonstreren. De keuze valt op Heerlen, mede omdat er vooral met het openbaar vervoer nog beperkingen gelden om naar andere steden te reizen om te gaan demonstreren.

De demonstratie richt zich primair tegen racisme en discriminatie zowel in de Verenigde Staten van Amerika als in Nederland en onze eigen omgeving. Het is tevens een dringende oproep om Artikel 1 van de Grondwet te allen tijde te respecteren.

Het demonstreren gebeurt via een lint van stilstaande, protesterende mensen met een onderlinge afstand van meer dan twee armlengtes, deels in de vorm van cirkels en spiralen. Er wordt meer dan drie meter afstand tussen de linten in acht genomen en er zal meer ruimte worden gehouden wanneer anderen / voetgangers / winkelend publiek moeten kunnen passeren, bijvoorbeeld bij kruisingen.

De deelnemers hebben desgewenst T-shirt of een kartonnen bord met leuze, eventueel met koordje omgehangen. Mondkapjes zijn niet verplicht, wel gewenst.

Er zal géén manifestatie (podium, sprekers en muziek, geluidsinstallatie) zijn, ook om daarvoor een samenloop van mensen te voorkomen. We gaan uit van de kracht van een stil protest (wel eventueel klappen, leuzen roepen, wave?), en dat de deelnemers zelf zich kunnen uiten.

Deelnemers kunnen tijdens de demonstratie desgewenst op de Facebook-pagina ‘Parkstad staat stil bij racisme’ aangeven wat hun zelf hier beweegt, ‘stilstaan bij racisme’: bijvoorbeeld eigen ervaringen delen, eigen gedachtes over wat moet gebeuren, ver weg en dichtbij, overpeinzingen over mogelijk eigen racistisch of discriminerend denken en/of doen, denken in vooroordelen en toeschrijven van negatieve eigenschappen aan bepaalde groepen mensen, onvoldoende relativeren enz. Ook niet-aanwezigen kunnen dit via de betreffende Facebookpagina doen en zich zo betrokken voelen.

Heerlen Mondiaal nodigt andere organisatie nadrukkelijk uit om zich bij de demonstratie aan te sluiten en er aan deel te nemen.