Fadhel Al Hassouni benoemd tot Ridder

De lintjesregen van dit jaar heeft weer een bijzondere gedecoreerde opgeleverd: Fadhel Al Hassouni is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Let wel: Ridder! Dat is een dubbele waardering voor het vele werk dat Fadhel de afgelopen jaren heeft gedaan.
Het ‘lintje’ kwam voor mij, Harrie Winteracken, niet helemaal als een verrassing want ik heb bijna een jaar geleden al namens Heerlen Mondiaal de voordracht van de Fadhel al Hassouni voor een Koninklijke onderscheiding ondersteund.
Fadhel heeft zeker en vast deze koninklijke onderscheiding verdiend. Hij is sinds 1994 in Heerlen als vluchteling uit Irak. Hij heeft zich sindsdien op vele terreinen ingezet voor onze samenleving. Hij is medeoprichter en voorzitter van de Stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij Parkstad (ICMP). Daarnaast is hij vrijwilliger voor het Provinciaal Platform voor Diversiteit en tevens budgetcoach en maatschappelijk begeleider voor Alcander. Tevens is hij actief voor Vluchtelingen Werk Nederland en de Stichting VLOT Zuid-Limburg.
Heerlen Mondiaal kent Fadhel vooral van de Stichting ICMP. Via deze stichting zet Fadhel zich al vele jaren in voor hulp bij integratie en begeleiding van nieuwkomers, niet alleen uit Irak maar voor velen uit andere landen ook. Zie daarvoor nog het bericht ‘de Stichting ICMP stelt zich voor’ in De Inkijk van januari 2020. Hoewel de Stichting ICMP formeel geen lid is van HeerlenMondiaal, onderhouden we al jaren goede contacten en werken we waar nuttig ook samen. Het karakteriseert Fadhel dat hij zijn waardevolle werk doet vanuit een positie van gedrevenheid, onafhankelijkheid en zelfstandigheid.
Als ik het wat persoonlijker verwoord: Fadhel steekt er met ‘kop en schouders bovenuit’. Hij is in vele opzichten maar vooral als nieuwkomer die volwaardig in onze samen participeert en hulpvaardig is naar velen toe, een voorbeeld voor andere nieuwkomers. Maar ook veel autochtone Nederlanders zouden een voorbeeld aan hem kunnen nemen.
Kort en bondig samengevat: vanuit zijn sociale instelling is hij een verrijking van onze samenleving . Hij heeft daarmee ‘zijn sporen dubbel en dwars verdiend’. Het is dan ook volkomen terecht dat Fadhel geridderd is.

Harrie Winteraecken, voorzitter Heerlen Mondiaal