Veel organisaties voeren actie via internet door Harrie Winteraeken

Het is in deze tijd van thuis blijven toch mogelijk om solidariteit te tonen of actie te voeren.

Natuurlijk zijn er diverse (inzamelings) acties. Zie ook onze Inkijk van april en onze website waar Stichting Solidariteit Comité Afghanistan Nederland (SCAN), Stichting Aman Iman voor Niger, de Amazonewerkgroep van HeerlenMondiaal enz. hun acties presenteerden.

Maar ook via het internet wordt actie gevoerd, meestal met digitale handtekeningenacties, vaak gecombineerd met geld inzamelen voor vervolgacties. Omdat ze vlot kunnen werken, zijn dergelijke internetacties erg actueel en rechtstreeks. Als lezer/deelnemer hoef je je niet te verdiepen in de onderwerpen en toch boezemen ze voldoende vertrouwen in dat ze zich niet baseren op nepnieuws maar dat een en ander voldoende onderbouwd is. Wellicht helpt mee dat veel van deze organisaties ook sterk zijn in de Verenigde Staten, waar je toch meer risico loopt een proces aan je broek te krijgen.
De organisaties werken met de macht van het getal. Grote aantallen burgers maken indruk. Daarbij worden onrechtvaardigheden en misstanden bij een groter publiek bekend gemaakt. En daar is de ‘boosdoener’ weer voor een belangrijk deel van afhankelijk. Vergelijk het met de acties van Wakker Dier tegen het stunten met vleesprijzen in de supermarkten. Resultaten worden bereikt doordat de dreiging ontstaat dat de publieke opinie zich tegen ze keert.

Een aantal van deze actieorganisaties passeert hier de revue. En heb je eens een actie ondersteund dan, sturen deze organisaties, als je dat wil, een mailbericht als ze een nieuwe actie hebben. Zo kan je thuis een heel actiecentrum worden. Zeker als je de acties weer deelt via sociale media.

AVAAZ ‘De Wereld in Actie’ is waarschijnlijk de grootste en machtigste digitale pressiegroep ter wereld met bijna 60 miljoen leden of regelmatige deelnemers. “AVAAZ is de campagnebeweging die de stem van gewone mensen laat doorklinken in besluitvorming wereldwijd”.
p dit moment roepen ze alle overheden ter wereld op om de beslissing van president Trump om de Wereldgezondheidsorganisatie niet langer te financieren te veroordelen. Daarbij roepen de ondertekenaars dringend op om te garanderen dat de WHO, en alle andere internationale organisaties die een sleutelrol spelen in het aanpakken van deze corona pandemie, voldoende gefinancierd worden. Op het moment dat ik de petitie ondertekende, hadden al meer dan één miljoen mensen dat gedaan.

One World staat misschien wel het kortst bij de traditionele doelen van Heerlen Mondiaal: de strijd tegen extreme armoede:
Momenteel hebben ze een petitie gericht aan premier Rutte:

Beste premier Rutte,
de wereld smeekt om een responsplan voor de pandemie, om:
kwetsbare mensen te beschermen, mensen met essentieel werk te ondersteunen en een vaccin te maken dat voor iedereen toegankelijk is
de mensen te ondersteunen die financieel het hardst worden geraakt, en
gezondheidssystemen te verstevigen, zodat we voorbereid zijn als dit opnieuw gebeurt.

De Nederlandse petitie heeft inmiddels ongeveer 35.000 ondertekenaars en het streefgetal is 50.000.
De internationale tak van One World voert dezelfde actie gericht aan alle wereldleiders.

350.org is een klimaat- actiebeweging. Het belangrijkste strijdpunt is de beëindiging van het gebruik van fossiele brandstoffen. In Nederland zijn ze gekoppeld aan FossielVrij NL en ondersteunen ze de klimaatstakingen. Ze voeren nu actie onder #ClimatestrikeOnline. Een nieuwsbrief krijg je via de website, klik hier 

 

De Goede Zaak: “Nederland krijgt een progressieve burgerbeweging -De Goede Zaak- die onafhankelijk is van politieke partijen, de belangen van progressief Nederland verdedigt en in staat is druk uit te oefenen op onze leiders. Een beweging die strijdt voor concrete maatschappelijke verandering en die bouwt aan een eerlijke, inclusieve, duurzame en democratische samenleving.”

Hun meest recente actie (van 20-4) is een petitie gericht aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Ze richten zich in het bijzonder op de KLM: “Het kabinet beslist waarschijnlijk deze week of er enkele miljarden euro’s Nederlands belastinggeld beschikbaar wordt gesteld om de vliegtuigmaatschappij te redden. “Fijn natuurlijk dat zowel kleine als grote bedrijven, en de miljoenen Nederlanders die daar werken, door deze moeilijke tijd worden geholpen. Tegelijkertijd moeten we kritisch kijken naar de voorwaarden van dergelijke (staats)steun. Een grote vervuilende multinational, die jarenlang van belastingvoordelen heeft geprofiteerd en keer op keer op keer zijn reserves heeft uitgekeerd aan aandeelhouders, kan bij economische tegenspoed natuurlijk niet opeens op onvoorwaardelijke steun rekenen.”
“Daarom steunen wij de oproep van Extinction Rebellion (XR) aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer om alleen financiële steun te geven aan KLM als zij met een ambitieus plan komt om werkgelegenheid en bestaanszekerheid te beschermen, te stoppen met belastingontwijking én te investeren in een groene economie. Geen poen zonder plan!” Op het moment van ondertekenen waren er bijna 3.300 ondersteuningen binnen bij een streefgetal van 4.000.

SumOfUs is het kleine broertje van AVAAZ met ‘slechts’ dik 15,6 miljoen deelnemende mensen. “Ze richten zich vooral op bedrijven die zich slecht gedragen. Daarbij gebruiken ze de macht van de consumenten, werkenden en investeerders om de grootste bedrijven rekenschap te laten afleggen.”
Zo voerden ze onlangs actie tegen “een bedrijf Gilead’s dat een hoopvol medicijn Remdesivir tegen het Coronavirus produceert, maar wat de exclusieve rechten en controle over het medicijn wil behouden. Daarbij staat het bedrijf bekend als zeer prijsopdrijvend: een enkele pil van hun medicijn tegen hepatitus C kost $ 1.000.”
Een aardig succes dat SumOfUs boekte in samenwerking met de actiegroep Jewish Voice for Peace, is dat Microsoft na acht maanden campagne voeren desinvesteerde in het bedrijf AnyVision dat in Israël een gezichtsherkenningssysteem ontwikkelde dat in het geheim Palestijnse burgers observeerde en volgde.

Jewish Voice for Peace richt zich vooral vanuit de Verenigde Staten tegen de onderdrukking van Palestijnen in Israël en de bezette gebieden. Ze ageren daar vooral tegen de invloedrijke lobby van de gevestigde conservatieve Joodse machten. Ook zij hebben regelmatig ‘handtekeningenacties’.

Sinds 1978 is WISE actief. Ze richten zich vooral op de energietransitie naar duurzame energie “WISE zich in voor 100 % hernieuwbare en duurzame energie, wereldwijd, voor nu en voor later. Een wereld zonder fossiel of kernenergie.” Maar ook daar zijn ze kritisch in. WISE wijst niet alleen kernenergie af in de strijd tegen vermindering van het gebruik van fossiele brandstof en CO2-uitstoot. Ook ondersteunt WISE de protesten tegen het gebruik van niet-duurzame biomassa, waaronder het stoken van hout. WISE vergelijkt de aanbieders van duurzame energie op de consumentenmarkt (de figuur is van 2019) en natuurlijk geeft WISE ook een nieuwsbrief uit.

Wij kennen PAX ‘Vrede wie durft’ natuurlijk van de voorgangers PAX Christi en het Interkerkelijk Vredesberaad IKV en hun strijd in de 80-er jaren van de vorige eeuw tegen de toen nieuwe middellange afstand atoomwapens Kruisraketten en SS20.
PAX is 100 % met de tijd meegegaan en nog steeds een vooraanstaande organisatie van de Vredesbeweging. Denk bijvoorbeeld ook aan de jaarlijkse Vredesweek in september met de Walk of Peace / Vredeswandeling.
Het Vredesplatform Heerlen is Ambassade van Vrede voor PAX. Website, klik hier , waar je je ook kan abonneren op de nieuwsbrief.
Recent heeft PAX actie gevoerd voor de evacuatie van vluchtelingen vanaf het eiland Lesbos nu ze daar ook door het coronavirus worden bedreigd.
En ze focussen zich natuurlijk op Syrië: “In de provincie Idlib in Syrië worden iedere dag mensen gedood bij luchtaanvallen en beschietingen door de Syrische en Russische legers. Dagelijks sterven er kinderen in het puin. De oorlog in Idlib is vooral ook een oorlog tegen burgers”. Via persoonlijke contacten houdt PAX de situatie in de Idlib nauw in de gaten.

Milieudefensie is bijna 50 jaar en daarmee een gevestigde waarde in de milieubeweging van Nederland: “Als onafhankelijke milieuorganisatie werkt Milieudefensie aan een duurzaam en eerlijk Nederland. Dat doen we graag samen met jou. Samen zorgen we dat overheden en bedrijven veranderen. Doe je mee ?”
Milieudefensie voert meerdere campagnes tegelijk.
Momenteel hebben ze een petitie met een ‘oproep aan de politiek voor duurzaam herstel’: “Het gaat nu maar om 1 ding: het oplossen van de corona crisis. Samen kunnen we deze crisis aan. Toch is het verstandig om ook alvast vooruit te kijken: naar de economische crisis en de klimaatcrisis. Want hoe willen we verder? Door nu naar de toekomst te kijken, komen we hier samen beter uit.”
Toen ik de oproep ondertekende waren mij dik 22.600 mensen voorgegaan.
Andere lopende acties zijn ‘Red het regenwoud’, de ‘Klimaatzaak tegen Shell’, ‘Stop CETA’ en ‘Operatie Klimaat’.

De website van Greenpeace opent met: “Deze crisis dwingt ons om thuis te blijven, maar niet om niks te doen. Met ‘GreenStream’ blijf je van alles op de hoogte en kunnen we samen blijven actievoeren voor een wereld waarin liefde voor elkaar en verbondenheid met de natuur, leidend zijn.”
“Wij geloven dat een groene, duurzame wereld nodig, beter en haalbaar is. Samen met jou krijgen wij dit voor elkaar. Wetenschappelijk onderzoek en vreedzame acties zijn onze instrumenten. Samen staan we niet langer machteloos en kunnen we duurzame systeemverandering in werking stellen.”
De petitie ‘Kabinet, zet de crisis miljarden groen en eerlijk in’ is inmiddels meer dan 14.300 keer ondertekend.
Een andere actie is: ‘Red het Amazonewoud en steun de beschermers van het regenwoud’ die al meer dan 35.000 keer is ondertekend.

Amnesty International is vermaard om zijn acties voor de bescherming van mensenrechten: “Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden, komt Amnesty in actie: we onderzoeken onrecht, voeren campagnes, lobbyen bij regeringen en we geven voorlichting.”
“Wij zijn een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen. In meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. We weten waar we een verschil kunnen maken en hoe we onze miljoenen supporters kunnen mobiliseren. Dit doen we namelijk al meer dan vijftig jaar.”
“Amnesty zet zich als sinds 1977 in voor afschaffing van de doodstraf. Toen voerden slechts zestien landen geen executies meer uit. Nu hebben 140 landen de doodstraf in de praktijk afgeschaft. In 1972 was Amnesty de eerste internationale organisatie die aantoonde dat marteling op grote schaal voorkwam.
In 1984 werd het VN-Verdrag tegen Martelen een feit en vandaag de dag zijn 159 landen partij bij dat verdrag”.

De afdeling Parkstad van Amnesty International is ook in Heerlen Mondiaal vertegenwoordigd.
Ieder jaar worden rond 10 december Mensenrechten dag activiteiten georganiseerd. De schrijfacties van Amnesty zijn van oudsher een doeltreffend actiemiddel. Maar via internet worden de ‘spoedacties’ gevoerd voor acute problemen.

Op de website Amnesty  staan momenteel 18 spoedacties, tegen regeringen van landen zoals Hongarije, Iran, Ethiopië, Zuid-Soedan, Azerbeidzjan, Madagaskar, Turkije, Rusland, China (Oeigoeren en activisten), Bangladesh, Guinee, Egypte, Taiwan en Myanmar.
Ook wordt opgeroepen om gewetensbezwaarden en gevangenen een kaartje te sturen om ze zo persoonlijk te steunen.

Tot slot nog twee heel gemakkelijke manieren om voor het klimaat actie te ondernemen, namelijk via de zoekmachines Zoekgroen en Ecosia.

Zoekgroen is een zoekmachine die haar advertentieopbrengsten gebruikt voor de nieuwe aanplant van bomen en het terugdringen van woestijnen door het herstellen van waterkringlopen en natuur. De zoekresultaten van ZoekGroen worden aangeleverd door Google. Voor de uitvoering zijn twee Nederlandse non-non-non-profitorganisaties geselecteerd: Trees for all en Justdiggit.”

Zoekmachine Ecosia : “Jij doorzoekt het internet, wij planten bomen”. “Ecosia is precies als elke andere zoekmachine. Maar er is één groot verschil: We gebruiken onze winst om bomen te planten. Er loopt een tellertje mee bij Ecosia dat op het moment van typen 91.400.850 aangeeft en vlot doorloopt. (Bij Zoekgroen was er ook een tellertje (ik vind het niet meer), maar dat stond een stuk lager, waarschijnlijk omdat Ecosia wereldwijd werkt en Zoekgroen vooral Nederlands is. “Ecosia geeft aan meer dan klimaatneutraal te zijn. De servers van Ecosia lopen op 100 % hernieuwbare energie en de geplante bomen halen met elke zoekopdracht 1 kg CO2 uit de atmosfeer.” Ecosia zoekt via BING.