50 jaar Stichting De Nor Verteld

Maandag 13 januari is de eerste van 4 avonden over 50 jaar De Nor. Het onderwerp van deze avond is: 1969 => 1981 – Het ontstaan van de NOR

De maanlanding, Woodstock, de bezetting van het Maagdenhuis, Leny Kuhr als winnares van het Songfestival, de mijnsluiting… 1969 is een iconisch jaar in de wereldgeschiedenis, voor popmuziek én voor de Oostelijke Mijnstreek.

Een groepje Nederlandse studenten die in Aachen studeerden neemt het initiatief om De NOR op te richten. Wat dreef en inspireerde hen? Wat was hun ambitie met De NOR? Hoe stond de politiek tegenover de komst? En waar komt de naam nu eigenlijk vandaan?

Deze vragen worden allemaal beantwoord tijdens deze eerste avond die in het teken staat van de oprichting van de NOR.

Na opening van de tentoonstelling door wethouder Cultuur Jordy Clemens zal stadshistoricus Michel Lemaire kort het tijdsbeeld schetsen van de periode rond 1969, waarna het woord al snel is aan verschillende betrokkenen van het eerste uur !

Paul Dolhain zal de gesprekken begeleiden en ook uitstapjes maken naar het publiek om zo een goed beeld krijgen hoe het er in die eerste jaren aan toe ging bij de NOR.

Huisband VLAMP zal alles muzikaal in goede banen leiden ! Het laatste woord is aan de dichter Merlijn Huntjens die de avond in een aantal mooie zinnen zal samenvatten.

Alles wordt vastgelegd op camera om de verhalen later nog te kunnen raadplegen.

Er volgen nog drie avonden waar steeds een stukje geschiedenis van de Nor verteld zal worden:

Maandag 3 februari 1982 => 1995 – De NOR op straat ?

Maandag 17 februari 1996 => 2006 – ijzerwarenhandel Schmitz

Maandag 9 maart 2007 => 2019 – Poppodium NIEUWE NOR

Voor meer informatie:

https://www.nieuwenor.nl/

Poppodium NIEUWE NOR
Pancratiusstraat 30
6411KC Heerlen