Café Mondiaal : de mensenrechtensituatie in de wereld, in het bijzonder in Irak

   

Op donderdag 28 november 2019 organiseert Heerlen Mondiaal de 63 ste editie van Café Mondiaal met als thema: de mensenrechten-situatie in de wereld, in het bijzonder in Irak

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café d’r Klinge gelegen aan de Pancratius-straat 47 te Heerlen.

In deze Café Mondiaal voorafgaand aan Mensenrechtendag zullen we dieper ingaan op de mensenrechtensituatie in de wereld. Want al mogen de acties van Amnesty International voor de mensen voor wie wordt geschreven, best succesvol zijn, er zijn over het algemeen nog veel misstanden in de wereld. Het is daarom goed om daar de aandacht op te vestigen.

Daarbij gaan we ook in op de concrete successen van acties zoals Write for Rights. In het bijzonder wordt deze avond ook aandacht besteed aan de situatie in Irak. We gaan in op de benarde positie van de Koerden en de Jezidi’s.

Hierover zal informatie worden gegeven door de Stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij Parkstad.

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal in samen-werking met de Amnesty International Parkstad en Stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij Parkstad (SICMP). Kees van Veen verzorgt de (korte) inleiding waarna vertegenwoordigers van SICMP aan het woord komen.

Zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken de discussie leiden.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd op 10 december 1948 aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De universele verklaring is niet juridisch bindend, maar heeft in de loop der jaren grote morele betekenis gekregen als belangrijkste internationale standaard op het gebied van de mensenrechten.

Amnesty International werd opgericht in 1961 en streeft naar een wereld, waarin iedereen alle rechten geniet, die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij:

 

Harrie Winteraeken  06-52375611    hwinteraeken@hotmail.com