Uitnodiging Raad van Kerken, 6 november

Op de dag voor het Kerstfeest bestaat de Raad van Kerken Parkstad dit jaar 45 jaar.
Begin november is het de dag van Willibrord; aanleiding voor de 2e Willibrordlezing in Parkstad.
Na 12 ¬Ĺ jaar neemt ds. Ko van de Lagemaat afscheid als voorzitter van de Raad.
Drie redenen voor een bijzondere avond, op Woensdag 6 november waarvoor wij u van harte uitnodigen !
Locatie: Andreaskerk, Palestinastraat 326, Heerlen
PROGRAMMA
19.00 : inloop en ontvangst
19.30 : avondgebed met ds. Sophie Bloemert en diaken Math Cuvelier
20.00: koffie
20.15: 2e Willibrordlezing door ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris Raad van Kerken Nederland
Thema: Oecumene is oefening in gastvrijheid
21.00: gesprek met en in de zaal
21.45: afscheid voorzitter ds. Ko van de Lagemaat
22.00: sluiting en nazit