Repair café Parkstad Limburg, 26 januari 2019

Het team van Repair café Parkstad Limburg is op zaterdag 26 januari 2019 van 10.00 – 13.00 weer present en wel in:

Dienstencentrum Op de Boor,
Wilhelminastraat 19,
Bocholtz

Wat is de bedoeling ?

U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café samen met de deskundigen proberen te repareren.

De reparateurs, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers, die aanwezig zijn, zijn zeer ervaren vrijwilligers.

Het Repair Café probeert zo bij te dragen aan een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal willen de vrijwilligers van het Repair Café laten zien dat samen repareren leuk, en vaak heel gemakkelijk is.

Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.

Non profit

Repaircafé is een non profit organisatie en een Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met vrijwilligers. Repaircafé Parkstad Limburg is een werkgroep van Parksjtad in Transitie.

Vrijwilligers !

Wij zijn nog steeds op zoek naar handige mensen op het gebied van het repareren van elektrische apparaten, fietsen, klokken ed. die een keer in de maand ons team willen versterken

Wij hebben totaal 9 bijeenkomsten per jaar.

Meer informatie:

Voor vragen over of het aanmelden van bijv een reparatie kunt u contact opnemen met ons telefonisch: 06-53562168 of via de mail: repaircafeparkstadlimburg@gmail.com

Meer informatie over het Repaircafé kunt u vinden op onze website: www.repaircafeparkstad.nl en de Facebookpagina onder repaircafeparkstad”.

Kijk ook eens op de landelijke website: www.repaircafe.org

 

 

 

VPRO Tegenlicht Meet Up, 22 januari 2019

Op dinsdag 22 januari 2019 wordt al weer de 11de Tegenlicht Meet Up georganiseerd in Café Pelt.

De avond start om 19.30 rondom de aflevering: ‘Peperdure pillen’.

De farmaceutische industrie heeft de prijsbepaling van (nieuwe) medicijnen stevig in handen. De productiekosten zijn geheim en alle pogingen van academische ziekenhuizen en apothekers om medicijnen goedkoper te maken, worden met succes tegengehouden door de industrie. VPRO Tegenlicht volgt vijf professionals die dit niet meer accepteren en vanuit hun persoonlijke betrokkenheid in actie komen en met nieuwe modellen experimenteren. Deze gedreven pioniers willen medicijnen voor iedereen beschikbaar en betaalbaar maken en laten zien dat dit kan.

Na de vertoning van de Tegenlicht aflevering ‘Peperdure pillen’ zal de heer Hans Cremers, apotheker van het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen, een (korte) inleiding verzorgen. Hij moet in zijn dagelijkse werk met de problematiek van dure medicijnen omgaan en met de dillema’s die dat met zich meebrengt. Zo zullen waarschijnlijk ook de beperkingen van de kosten, de effectiviteit van experimentele medicijnen, vervanging van dure door goedkope medicijnen en de rol van de ziekenfondsen aan de orde komen. Na zijn inleiding zal de heer Cremers vanzelfsprekend deelnemen aan het gesprek.

MEET UP

Zoals gewoonlijk opent Erik Duijsings de bijeenkomst, is Harrie Winteraeken de gespreksleider en Frits Pelt de gastheer.

Rondom de documentaires van het VPRO-programma Tegenlicht worden her en der in den lande Meet Ups georganiseerd.

Aanvullende informatie over de VPRO Tegenlicht aflevering ‘Peperdure pillen’ van zondag 7 oktober 2018:

Medicijnen worden steeds duurder. Met als gevolg dat ook in rijke landen de medische zorg onbetaalbaar dreigt te worden.

De farmaceutische industrie bepaalt nu eenzijdig de prijs van nieuwe medicijnen waarvoor patent is verleend. De productiekosten van nieuwe medicijnen zijn geheim, maar de winstmarges zijn wel openbaar en breken keer op keer nieuwe records. De industrie verzet zich tot nu toe met succes tegen alle pogingen om medicijnen goedkoper te maken. Hierdoor lijkt het patentrecht steeds vaker met het recht op gezondheid te botsen. Wie kan deze impasse doorbreken ?

Voor het bereiden en beschikbaar maken van kwalitatief goede medicijnen is de industrie niet altijd nodig. De meeste medicijnen worden ontwikkeld aan universiteiten of in laboratoria van kleine start-ups. De patenten van succesvolle uitvindingen worden nu door de industrie gekocht en doorontwikkeld en vervolgens explodeert de prijs. Dat kan ook anders. Een kleine groep professionals neemt vanuit hun persoonlijke betrokkenheid het heft in eigen hand en laat zien hoe het beter kan. Zij ontwikkelen nieuwe visies op het patentrecht en praktische oplossingen om medicijnen ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te houden.

Voor meer informatie over deze Meet Up kunt u terecht bij: Harrie Winteraeken 06-52375611 hwinteracken@hotmail.com

Met een lege stoel een kind omarmen

Aandacht voor het kinderpardon in de kersttijd

Sinds vrijdag 26 oktober is er in Den Haag, in buurt- en kerkhuis Bethel, een doorlopende kerkdienst aan de gang. Voorgangers en kerkgangers uit heel Nederland helpen mee, ook vanuit Parkstad. Tweemaal ging al een oecumenisch samengestelde groep met pater Geert Bles (Andreasparochie Heerlen) als voorganger naar Bethel om samen te bidden, te zingen en de Bijbel te lezen.

Zo wordt kerkasiel verleend aan de familie Tamrazyan , die al negen jaar in Nederland woont en met uitzetting wordt bedreigd. De overheid noemt de situatie in hun thuisland Armenië veilig. Maar de veiligheidssituatie is op zijn minst onduidelijk en Armenië is zeker niet voor iedereen een veilig land. Door recent onderzoek is duidelijk geworden dat voor deze familie een eventuele terugkeer naar Armenië levensgevaarlijk is.

Inmiddels is een brede maatschappelijke beweging ontstaan die pleit voor verruiming van het zog. kinderpardon. Dat kan voor deze familie van levensbelang zijn. En daarom gaat men in Den Haag nog steeds door met het kerkasiel, ondanks een recente negatieve beslissing van staatssecretaris Harbers. Want men vindt het als kerk vanuit het geloof onaanvaardbaar dat deze familie zou worden uitgezet. Er is meer tijd nodig om met politici verder in gesprek te gaan.

In tientallen Nederlandse kerken zijn in de kerstdiensten stoelen leeg gelaten. Stoelen waarop kinderspeelgoed gelegd is, als symbool voor de ruim 400 kinderen die niet in aanmerking komen voor het kinderpardon, terwijl zij in ons land geboren of opgegroeid zijn. Kinderen die hier geworteld zijn en bij ons horen. Stichting INLIA (internationaal netwerk van lokale initiatieven met asielzoekers) had kerken hiertoe opgeroepen om aandacht te vragen voor een ruimhartiger kinderpardon.

Dit teken van solidariteit heeft ook nog goede zin op de zondagen 30 december en 6 januari a.s. De Raad van Kerken Parkstad werkt hierin samen met Heerlen Mondiaal. Dit bericht wordt geplaatst op de website en verspreid via ons mailinglist-netwerk. In de kerk aan het Tempsplein te Heerlen zullen op 6 januari a.s. kabouters en speelgoeddieren in de banken zitten. Hiervan worden foto’s gemaakt, die worden opgestuurd naar INLIA.

Een ieder die dit leest, wordt van harte uitgenodigd om voorgangers in eigen parochie en gemeente op dit initiatief attent te maken en te vragen om mee te doen.

Voor meer informatie: www.inlia.nl  – www.protestantdenhaag.nlwww.raadvankerkenparkstad.nl

Ds. Ko van de Lagemaat, voorzitter RvKParkstad bloemlag@kpn.nl

Afghaanse solidariteitsmaaltijd, 10 januari 2019

Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op donderdag 10 januari 2019 een Afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond is voor het project Naaiatelier en komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan.

U bent om 18:00 van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-53353803

Recordopbrengst L1 Samen voor de Voedselbank !

Wauw, wat een aantal! Iedereen bedankt voor dit geweldige resultaat !

De actie L1 Samen voor de Voedselbank heeft 346.971 producten opgeleverd ter waarde van 636.313, 45. Limburg bedankt !

Dat werd donderdagavond 13 december 2018 bekendgemaakt tijdens de afsluitende liveshow op L1 TV. Negen dagen lang heeft L1 samen met heel Limburg actie gevoerd om zoveel mogelijk producten in te zamelen voor de Limburgse voedselbanken.

De ingezamelde producten worden de komende weken, via de 6 Limburgse voedselbanken, verdeeld onder de 1.500 Limburgse gezinnen die voor hun eerste levensbehoeften afhankelijk zijn van de voedselbank. Met de actie is geprobeerd om de lang houdbare voorraad van de voedselbanken in Limburg te laten groeien.

Ook dit jaar hadden zich weer ontzettend veel acties aangemeld verspreid door heel Limburg. Daarnaast waren alle vestigingen van Albert Heijn, Jan Linders en SNS Bank in de provincie beschikbaar als inzamelpunt.

Voor meer informatie: http://www.l1.nl/blog/voedselbank

De agressie van de nieuw gekozen president jegens de oorspronkelijke volken van Brazilië – verklaring van Cimi

De herhaaldelijk gedane uitspraken van de komende president van Brazilië, Bolsonaro over de oorspronkelijke volken van het land zijn diep verontrustend, zitten vol ideologie en zijn niet van deze tijd.

Bolsonaro stelt met nadruk de Inheemse Volken gelijk aan dieren in dierentuinen. Dit is op zich al onacceptabel. Door zo te spreken geeft de aanstaande president aan dat op de Volken gejaagd mag worden en dat ze door degenen die de gebieden willen exploiteren en die denken zoals hij van hun inheemse gronden gezet mogen worden.

Bolsonaro gaat qua visie op het land terug naar de tijd van de militaire dictatuur van de jaren 1960-80. De ideologie van assimilatie en het doen verdwijnen van de Indianen in de totale bevolking gaf staatsinstellingen en privé person-en alle ruimte om minstens 80.000 Indianen uit te moorden, zoals de Waarheidscommissie later rapporteerde.

Wanneer de aankomende president verklaart dat de demarcaties van inheemse gebieden vanuit het buitenland opgedrongen worden, spreekt hij de waarheid niet. Feit is dat de Grondwet van 1988 van Brazilië in artikel 231 het recht op sociale organisatie, gebruiken, gewoontes, tradities, oorspronkelijke gebieden erkent. Dezelfde belangrijkste wet van ons land verplicht de Braziliaanse Staat om de demarcatie van gebieden te regelen en alle aanwezige rijkdommen te beschermen.

Als nieuwe president hoort hij ook te weten dat deze rechten al sinds 1680 en opnieuw sinds 1934 in alle eerdere versies van de Grondwet zijn vastgelegd.

Wanneer Bolsonaro aangeeft dat demarcatie van inheemse gebieden zou kunnen leiden tot het ontstaan van nieuwe landen binnen Brazilië, ontkent hij de heldhaftige strijd van de Inheemse Volken ter verdediging van de landsgrenzen.

De verklaringen van de komende president, bieden – behalve dat ze bijzonder weinig respect voor de Volken tonen – alle ideologische ruimte voor de Staat om werkloos toe te zien t.a.v. de Volken die eerder van hun gronden zijn beroofd en die deze thans terugvorderen. Tevens om de illegale en criminele acties van nu, de invasies en ontbossing, de vestiging van bedrijven in erkende inheemse gebieden, allemaal stappen die vandaag de dag de nieuwe fase van beroving Karakteriseren, te laten gebeuren.

Ten slotte: de woorden van de komende president moedigen zonder twijfel acties aan (en ze bieden er een kader voor) om aanslagen op het leven van de Inheemse Volken te plegen. Dit staat dus volledig dwars op de plicht van de Staat om demarcaties uit te voeren en de ge-bieden en het leven van deze Volken te beschermen.

Geconfronteerd met zoveel agressie spreekt CIMI haar volledige solidariteit uit jegens de 305 Inheemse Volken van Brazilië en bevestigt opnieuw haar verbondenheid, ter verdediging van hun levens en toekomstplannen.

Bron: Conselho Indigenista Missionário (CIMI) Brasilia 1 december 2018 – artikel; bewerkt en deels ingekort.

N.B. : Hopelijk wordt deze verklaring van CIMI wereldwijd nagevolgd door vele groepen en organisaties !

Voor meer informatie: www.indianeninbrasil.nl .

Write for Rights in Heerlen is een groot succes.

Ook dit jaar klommen in Heerlen op 10 december veel mensen samen met Amnesty International in de pen. Ze schreven naar mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die gedwongen werden te trouwen of vastgezet werden, omdat ze voor hun mening uitkwamen. En ze schreven naar de onderdrukkers om hun te laten weten dat wat ze doen bekend is, dat deze vaak bewonderenswaardige mensen met een voorbeeldrol niet vergeten zijn en om voor hun goede zaak te pleiten. En dat schrijven is best succesvol !

Zo schreef de Ethiopische journalist Eskinder Nega, voor wie we eerder schreven: ‘In 2018 werd ik vrijgelaten. Niet omdat de regering van gedachten veranderde, maar omdat mensen de vrijlating eisten van gevangen activisten, journalisten en bloggers.’

Dit jaar werd geschreven voor tien vrouwelijke activisten. Want wereldwijd staan mensenrechtenverdedigers onder druk en vrouwelijke activisten hebben het vaak extra zwaar. Vrouwen krijgen nog vaker dan mannen te maken met (seksuele) intimidatie, lastercampagnes en verkrachting.

Er werd onder anderen geschreven voor de Iraanse mensenrechtenverdediger Atena Daemi, die een gevangenisstraf van 7 jaar uitzit omdat ze actie voerde tegen de doodstraf. Voor de Oekraïense LHBTI-activist Vitalina Koval, die te maken krijgt met geweld en bedreigingen. En voor de nabestaanden van de Braziliaanse politica Mariëlle Franco, die op 14 maart 2018 werd vermoord. Ook Me Nam uit Vietnam stond op de lijst: 10 jaar cel voor haar blogs. Zij is onverwacht al vrijgekomen.

Ook in Heerlen vond Write for Rights (voorheen ‘schrijfmarathon’ genoemd) op 10 december in het SCHUNCK* Glaspaleis plaats van 12:00 tot (bijna) 17:30 uur en in De Twee Gezusters van ± 19:00 tot ± 21:00 uur. Er werd voor 9 personen in gevangenschap geschreven. Daarvoor waren voorbeeldbrieven beschikbaar.

Om even na 17:30 uur startten wat meer dan twintig mensen de traditionele fakkeloptocht vanaf De Bongerd nabij de ingang van SCHUNCK* – Glaspaleis. De fakkeloptocht voerde door het winkelcentrum van Heerlen en geschiedde in (bijna) stilte, slechts begeleid door het geluid van een trom. De tocht eindige om ± 18:00 uur bij “De Twee Gezusters” (Luciushof) aan de Putgraaf. Aansluitend aan de fakkeloptocht werden koffie, thee en broodjes geserveerd en werd Write for Rights voortgezet.

In de onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven:

In totaal zijn er dus na die middag en avond 335 brieven en kaarten gestuurd. De meeste brieven zijn met de hand geschreven, hier blijkt meer dan uit een getypte brief dat er tijd en moeite in is gestoken. Naar verwachting maakt dit meer indruk. De brieven zijn gestuurd naar de verantwoordelijke autoriteiten en de kaarten naar de vrouwen zelf om hun een hart onder de riem te steken.

Kees van Veen, de drijvende kracht van Amnesty International Parkstad Limburg mag heel tevreden zijn.

Hieronder enkele foto’s met dank aan Ali Daliry:

  

Voor meer informatie: www.amnesty.nl/write-for-rights-2018 .

of

Kees van Veen 06-42311835 c.van.veen@home.nl

Heerlen Mondiaal start briefactie voor een beter kinderpardon

Heerlen Mondiaal heeft op 20 december jongstleden een brief gestuurd aan Staatssecretaris Mark Harbers van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het verbeteren van het kinderpardon.

Kopieën van deze brief werden gestuurd aan:

– Minister-president Mark Rutte;
– de voorzitter van de 2e kamer, mevr. Khadija Arib;
– de commissie Veiligheid en Justitie;
– de woordvoerders Justitie van alle 2e kamer fracties.

Reden om deze actie te starten is dat er nog ruim 700 kinderen wachten op een vergunning op basis van het kinderpardon.

de meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan hun vertrek, het meewerk-criterium van het kinderpardon.

Het meewerkcriterium wordt zo strikt toegepast dat de regeling kinderpardon een dode letter is geworden en dat bijna geen enkel geworteld kind nog een kinderpardon kan krijgen.

Inmiddels wordt 98% van de aanvragen afgewezen waardoor er voor deze +/- 700 kinderen uitzetting dreigt naar een land dat vreemd voor hen is, waarvan ze vaak de taal niet eens spreken, wordt de ontwikkeling van deze kinderen geweld aangedaan en raken deze kinderen ernstig beschadigd.

Volgens het IRVK (kinderrechtenverdrag) zijn kinderen niet verantwoordelijk voor het handelen van de ouders waardoor je het meewerkcriterium niet mag toepassen op deze kinderen.

Ook u kunt meedoen !!!

Op www.heerlenmondiaal.nl staat een invulbrief die iedereen kan downloaden en sturen naar Staatssecretaris Mark Harbers, Premier Mark Rutte en/of naar de leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie.

Mocht u de brief niet kunnen downloaden stuur dan een mail aan: rochette.frank@gmail.com en de brief wordt u toegezonden.

Een aantal organisaties dat deelneemt aan Heerlen Mondiaal uitgebreid met het Jemen Cultuur Centrum en Federation of Afghan Refugee Organizations (FAROE) hebben inmiddels ook brieven gestuurd.

Het initiatief voor deze actie is genomen door Frank Rochette, lid van HeerlenMondiaal en tevens in het verleden actief voor VLOT (nu VLOTTeam).

Voor meer informatie: Harrie Winteraeken 06-52375611 hwinteracken@hotmail.com

Onze brief aan Staatssecretaris Harbers Invulbrief.

Kalender 2019 van Stichting SCAN

Stichting SCAN heeft ook voor 2019 weer een kalender gemaakt, uitgevoerd in de Afghaanse en Nederlandse jaartelling, waarin de belangrijke dagen in Afghanistan en in Nederland zijn opgenomen. Daarnaast zijn er ook een enkele belangrijke dagen opgenomen van de Arabische jaartelling.

Westerse landen en Islamistische landen hebben een verschillende jaartelling.

In Nederland begint het nieuwe jaar altijd op 1 januari. Hier wordt geteld met het zonnejaar dat 365 dagen duurt en elke vier jaar een dag extra.

In Afghanistan worden twee jaartellingen gebruikt, het maanjaar en het zonnejaar. Het zonnejaar begint in Afghanistan, Iran en nog een aantal landen steeds op 21 maart. Het Islamistische maanjaar is 11 dagen korter en begint dus elke jaar ongeveer 11 dagen vroeger ten opzichte van het zonnejaar.

U kunt de kalender voor € 5,00 (inclusief verzendkosten) bestellen bij Stichting SCAN via: info@stichtingscan.com

De kalender is ook gratis te downloaden van hun website: www.StichtingSCAN.com

 

Inkijk januari 2019 Online

Door de INKIJK-redactie is het januari 2019 nummer online gezet.