Heerlen Mondiaal start briefactie voor een beter kinderpardon

Heerlen Mondiaal heeft vandaag een brief gestuurd aan Staatssecretaris Mark Harbers van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het verbeteren van het kinderpardon.

Kopieën van deze brief werden gestuurd aan:

– Minister-president Mark Rutte;
– de voorzitter van de 2e kamer, mevr.. K
– de commissie Veiligheid en Justitie;
– de woordvoerders Justitie van alle 2e kamer fracties.

 

Hier op de website van Heerlen Mondiaal en via onze nieuwsbrief De Inkijk wordt een invulbrief gepubliceerd, die iedereen kan sturen naar Staatssecretaris Mark Harbers, Premier Mark Rutte of naar de leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie.

De brief is te downloaden via een link onderaan dit bericht.

Een aantal organisaties dat deelneemt aan Heerlen Mondiaal uitgebreid met het Jemen Cultuur Centrum en Federation of Afghan Refugee Organizations (FAROE) hebben inmiddels de brieven ook gestuurd.

Het initiatief voor deze actie is genomen door Frank Rochette, lid van HeerlenMondiaal en tevens in het verleden actief voor VLOT (nu VLOTTeam).

Voor meer informatie: Harrie Winteraeken 06-52375611 hwinteracken@hotmail.com

Onze brief aan Staatssecretaris Harbers Invulbrief.

 

Dag van de Mensenrechten Write for Rights (Schrijfmarathon)

Amnesty International afdeling Parkstad-Limburg organiseert op maandag 10 december 2018 in samenwerking met Heerlen Mondiaal de Dag van de Mensenrechten.

Activiteiten in Heerlen: 12:00 – 17:30: Write for rights in SCHUNCK* Glaspaleis; 17:30 – 18:00: fakkeloptocht door het Winkel- centrum van Heerlen; 18:00 – ± 21:00: koffie en broodjes in De Twee Gezusters en vervolg van de Schrijfmarathon.

Elk jaar op en rond 10 december klimmen veel mensen samen met Amnesty International in de pen. Verspreid over de hele wereld schrijven mensen die dag in bibliotheken, buurthuizen, scholen, supermarkten en cafés miljoenen brieven en kaarten.

Ze schrijven naar mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die gedwongen werden te trouwen of vastgezet werden, omdat ze voor hun mening uitkwamen. Ook schrijven ze naar de onderdrukkers om hun te laten weten dat wat ze doen bekend is, dat deze vaak bewonderingswaardige mensen met een voorbeeldrol niet vergeten zijn en om voor hun goede zaak te pleiten. En dat schrijven is best succesvol !

Zo schreef de Ethiopische journalist Eskinder Nega, voor wie we eerder schreven: ‘In 2018 werd ik vrijgelaten. Niet omdat de regering van gedachten veranderde, maar omdat mensen de vrijlating eisten van gevangen activisten, journalisten en bloggers.’

Dit jaar schrijven we voor 10 vrouwelijke activisten. Want wereldwijd staan mensen-rechtenverdedigers onder druk en vrouwelijke activisten hebben het vaak extra zwaar. Vrouwen krijgen nog vaker dan mannen te maken met (seksuele) intimidatie, lastercampagnes en verkrachting.

Wij schrijven onder anderen voor de Iraanse mensenrechtenverdediger Atena Daemi, die een gevangenisstraf van 7 jaar uitzit omdat ze actievoerde tegen de doodstraf. Voor de Oekraïense LHBTI-activist Vitalina Koval, die te maken krijgt met geweld en bedreigingen. En voor de nabestaanden van de Braziliaanse politica Mariëlle Franco, die op 14 maart 2018 werd vermoord. Ook Me Nam uit Vietnam stond op de lijst: 10 jaar cel voor haar blogs maar Zij is onverwacht al vrijgekomen.

In Heerlen vindt de Schrijfmarathon (Write for Rights) plaats op 10 december in het SCHUNCK Glaspaleis van 12:00 tot (bijna) 17:30 en in De Twee Gezusters van ± 18:00 tot ± 21:00.

Er zal voor ongeveer 9 personen in gevangenschap worden geschreven. Voorbeeldbrieven zijn hiervoor beschikbaar.

Om ± 17:30 uur start de traditionele fakkeloptocht vanaf De Bongerd nabij de ingang van SCHUNCK* – Glaspaleis en voert, in stilte en slechts begeleid door het geluid van een trom, door het winkelcentrum van Heerlen. De tocht eindigt om ± 18:00 uur bij “De Twee Gezusters” (Luciushof) aan de Putgraaf.

Aansluitend aan de fakkeloptocht kan worden nagepraat, worden koffie, thee en broodjes geserveerd en wordt de Schrijfmarathon voortgezet.

Schrijvers gezocht voor de schijfmarathon !
Doe dit jaar ook mee. Schrijf tegen onrecht !

Voor meer informatie: www.amnesty.nl/write-for-rights-2018 .

of

kees van Veen 06-42311835 c.van.veen@home.nl

Café Mondiaal: Zijn vrouwelijke mensenrechtenactivisten meer kwetsbaar ?

Op 6 december organiseert Heerlen Mondiaal de 54 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
Zijn vrouwelijke mensenrechtenactivisten meer kwetsbaar?

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Elk jaar rond 10 december klimmen velen met Amnesty International in de pen. Verspreid over de hele wereld schrijven mensen die dag in bibliotheken, buurthuizen, scholen, supermarkten en cafés miljoenen brieven en kaarten. Ze schrijven voor mensen, die zijn gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die gedwongen werden te trouwen of vastgezet werden, omdat ze voor hun mening uitkwamen.

Dit jaar krijgen vrouwelijke mensenrechten-activisten specifiek aandacht. Wereldwijd staan mensenrechtenverdedigers onder druk. Vrouwelijke activisten hebben het vaak extra zwaar. Vrouwen krijgen nog vaker dan mannen te maken met (seksuele) intimidatie, lastercampagnes en verkrachting.

Tijdens ons gesprek zullen we hier nader op ingaan, waarbij we ons ook de vraag stellen wat er moet gebeuren om vrouwelijke activisten beter te beschermen. Tevens wordt aandacht besteed aan 70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door Amnesty International Park-stad in samenwerking met Heerlen Mondiaal.

Kees van Veen zal een korte inleiding verzorgen en Harrie Winteraeken is zoals gewoonlijk de gespreksleider.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat dit jaar 70 jaar. De verklaring werd op 10 december 1948 aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De universele verklaring is niet juridisch bindend, maar heeft in de loop der jaren grote morele betekenis gekregen als belangrijkste internationale standaard op het gebied van de mensenrechten.

Amnesty International werd opgericht in 1961 en streeft naar een wereld, waarin iedereen alle rechten geniet, die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Amnesty doet onderzoek en voert actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij:

kees van Veen 06-42311835 c.van.veen@home.nl

of

Harrie Winteraeken 06-52375611 hwinteracken@hotmail.com

Inkijk december 2018 Online

Door de INKIJK-redactie is het december 2018 nummer online gezet.