Café Mondiaal: Streven naar een rechtvaardige orde

Op 3 mei 2018 organiseert Heerlen Mondiaal de 50 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
Streven naar een rechtvaardige orde

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Bij deze jubileumeditie van Café Mondiaal kijken wij terug en vooruit.

Wij spreken over het streven naar een recht-vaardige wereldorde sinds 1945. We doen dit aan de hand van een essay van Jan Pronk.

Voorbij komen onder andere het Handvest van de Verenigde Naties uit 1945, de drie Ontwikkelingsdecennia van de jaren 60 tot de jaren 80,de plannen voor een Nieuwe Internationale Economische Orde uit 1975, de top van Rio met Agenda 21 in 1992, de Millenniumdeclaratie en de Millenniumdoelen van 2000 en tenslotte de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Het is een verhaal van hoogte- en dieptepunten.

Rens Trimp zal iets vertellen over hoe de denk-beelden over een rechtvaardige orde in de tijd veranderden. In de discussie willen we vooral ingaan op hoe we in de toekomst ons streven naar een rechtvaardige orde vorm kunnen geven.

Wie het essay “Streven naar een rechtvaardige orde” van tevoren wil lezen, kan het vinden op de website van Jan Pronk.

Café Mondiaal

Deze aflevering wordt georganiseerd Heerlen Mondiaal.

Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

Rens Trimp zal de inleiding verzorgen.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij: Harrie Winteraeken 06-52375611 – hwinteracken@hotmail.com

Inkijk Mei 2018 Online

Door de INKIJK-redactie is het mei 2018 nummer online gezet.