Open Dag Dobbeltuin, 3 juni 2018

Dit jaar doet de Dobbeltuin, een initiatief van Parkstad in Transitie, weer mee met de VELT Open Ecotuindagen en wel op zondag 3 juni van 11.00 tot 16.00.

We maken er een feestje van. Er wordt een partytent opgezet met extra zitgelegenheid.

De toegang is gratis, tegen een kleine vergoeding is er drinken en iets lekkers verkrijgbaar.

Er wordt gezorgd voor koffie, thee, fris, lekkere hapjes en soep.

Verder komt er een tentoonstelling over ecologische tuinieren en permacultuur.

Er worden rondleidingen gehouden om 12.00, 13.30 en 15.00.

De Dobbeltuin is een permacultuur-proeftuin. Er is van alles te proeven. Van eetbare-, geneeskrachtige planten en kruiden tot klein- en groot-fruit. Er zijn de normale groenten die je ook in de winkel ziet, maar ook bijzondere groenten, zoals eeuwig moes, aardperen en yacon.

Bovendien groeien er veel verschillende eetbare bloemen, en bloemen en kruiden waar je thee van kan zetten.

Aan diversiteit geen gebrek. Er groeien meer dan honderd verschillende bloemen, planten, struiken en bomen.

Dit jaar wordt er gewerkt aan een leemoven om buurtactiviteiten zoals pizza middagen te houden met ingrediënten van de tuin met bijbehorend nieuw terras. Daarnaast komt op de lange muur een Mural. Er wordt een mooie poort gemaakt met de naam van de tuin erop en een informatiebord over de Dobbeltuin.

Daarnaast komt er een zeil in de vijver, zodat er ook in de zomer water in de vijver blijft staan. Dit zal nog meer de biodiversiteit vergroten en daar doen we het voor. Er zullen libelles kunnen groeien en kikkers, padden en salamanders en nog veel meer.

Kom kijken en verbaast je over de biodiversiteit en natuurlijke aanpak van de Dobbeltuin.

Meer informatie over Parkstad in Transitie, de dobbeltuin of permacultuur is te lezen op:  Parksjtad in transitie

Meer over Velt is te lezen op:

 

Café Mondiaal: Vakantie 2018

In de maanden:

Juni
Juli
Augustus

Organiseren wij géén Café Mondiaal i.v.m. vakantie.

Wij hopen u in september weer bij Café Mondiaal te mogen begroeten.

Inkijk Juni 2018 Online

Door de INKIJK-redactie is het juni 2018 nummer online gezet.

Café Mondiaal: Streven naar een rechtvaardige orde

Op 3 mei 2018 organiseert Heerlen Mondiaal de 50 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
Streven naar een rechtvaardige orde

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Bij deze jubileumeditie van Café Mondiaal kijken wij terug en vooruit.

Wij spreken over het streven naar een recht-vaardige wereldorde sinds 1945. We doen dit aan de hand van een essay van Jan Pronk.

Voorbij komen onder andere het Handvest van de Verenigde Naties uit 1945, de drie Ontwikkelingsdecennia van de jaren 60 tot de jaren 80,de plannen voor een Nieuwe Internationale Economische Orde uit 1975, de top van Rio met Agenda 21 in 1992, de Millenniumdeclaratie en de Millenniumdoelen van 2000 en tenslotte de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Het is een verhaal van hoogte- en dieptepunten.

Rens Trimp zal iets vertellen over hoe de denk-beelden over een rechtvaardige orde in de tijd veranderden. In de discussie willen we vooral ingaan op hoe we in de toekomst ons streven naar een rechtvaardige orde vorm kunnen geven.

Wie het essay “Streven naar een rechtvaardige orde” van tevoren wil lezen, kan het vinden op de website van Jan Pronk.

Café Mondiaal

Deze aflevering wordt georganiseerd Heerlen Mondiaal.

Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

Rens Trimp zal de inleiding verzorgen.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij: Harrie Winteraeken 06-52375611 – hwinteracken@hotmail.com

Inkijk Mei 2018 Online

Door de INKIJK-redactie is het mei 2018 nummer online gezet.

Goede Vrijdag bij Heerlen Mondiaal

Solidariteitsviering rondom het thema ‘Eilanden van hoop’

Informatie – bezinning – actie

Een aantal groepen in Parkstad Limburg dat zich, verenigd binnen Heerlen Mondiaal, bezighoudt met mondiale thema’s, viert sinds jaren samen de Goede Vrijdag. Goede Vrijdag gaat over lijden, mensenrechten, strijd en inzet, verbondenheid en solidariteit.

Begrippen die in 2017 actueler lijken en meer onder spanning staan dan ooit. De naam van Jezus van Nazareth is verbonden aan deze dag. Hij kreeg te maken met bruut geweld, zoals zoveel mensen voor hem en na hem. Jezus is ook een persoon die ons laat zien wat onderlinge verbondenheid en solidariteit kan betekenen.

Dit jaar staat onze bijeenkomst in het teken van solidariteit met Nepal, met bijdragen vanuit twee initiatieven uit onze eigen regio: Himalayan Care Hands HCH van de Jeugdkring Chrisko het Nepal Project van de Stichting Kumari.

Onze bijeenkomst vindt plaats op Vrijdag 14 april 2018 in het Savelbergklooster, Gasthuisstraat 2, 6411 KE Heerlen.

Programma: 14.30 ontvangst met koffie 15.00 welkom – viering met muzikale omlijsting ± 15.45 uur: gelegenheid tot napraten.

De toegang is gratis.

Aanvullende informatie:
Peter Schraven zal vertellen over zijn ervaringen in Nepal. Hij heeft samen met collega’s via de Stichting Kumari lessen verzorgd in een revalidatiecentrum bij Kathmandu. Men was daar geïnteresseerd in de visie op revalidatie in Nederland. Zij hadden het idee dat het eigen maken van die visie hun manier van werken zou kunnen verbeteren. Peter en zijn collega’s zijn in staat geweest om goed te luisteren en hun de revalidatievisie te laten voelen. De mensen van het revalidatiecentrum hebben nu de vrijheid om er mee aan de gang te gaan. Nu worden weer vragen verzameld die in de volgende fase van het project worden opgepakt.

Jeugdkring Chrisko is een groep jongeren die in onze eigen regio mensen praktische hulp biedt. De groep leerde in 2016 de Stichting Himalayan Care Hands Nederland kennen en heeft met “30 helpende handen” de plaatselijke bevolking van Thali/Nepal geholpen heeft bij de wederopbouw na de aardbeving van de dorpsschool. De Jeugdkring zamelt nu middelen in en wil de komende zomer weer hand in hand met de lokale bevolking de school verder opbouwen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Ans Houben: ajhouben@hetnet.nl of 045-5412448